Dokumentatsiooni ettevalmistamine arvutis töömaailma koka 4. taseme kutsekvalifikatsiooni eksamiks (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinu on koostanud arvutis nõuetele vastavad dokumendid (avaldus, eneseanalüüs ja etteantud kodutöö) riikliku koka neljanda taseme töömaailma kutseeksamiks.
Toimumise aeg: 23.09.2021 - 16.11.2021
Registreerimine avatud 19.08.2021
Registreerimine suletud alates 23.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Praktiline: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Tiina Tambet (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan
23.09.2021 kell 16:30-18:45 klassiruum PM218
28.09.2021 kell 16:30-18:45
30.09.2021 kell 16:30-18:45
07.10.2021 kell 16:30-18:45
14.10.2021 kell 16:30-18:45
21.10.2021 kell 16:30-18:45
28.10.2021 kell 16:30-18:45
09.11.2021 kell 16:30-18:45
11.11.2021 kell 16:30-18:45
16.11.2021 kell 16:30-18:45

NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist, anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale komplekteerumist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse nendega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
- koostab digitaalse avalduse ning eneseanalüüsi;
- koostab arvutil menüü lähtudes ettevõtte tüübist, kliendi vajadustest ja hooajalisusest;
- koostab arvutis vastavalt menüüle tehnoloogilised kaardid ja selle alusel toiduainete tellimuse;
- koostab arvutis töövahendite ja seadmete nimekirja menüüs olevate toitude valmistamiseks ning ajastatud tööplaani menüüs olevate toitude valmistamiseks;
- arvutab toitude kaloraaži arvutis.

Sihtgrupid: Kokana töötavale või tööd otsivale isikule, kes soovib sooritada koka töömaailma kutsekvalifikatsioonieksamit.
Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. Toiduvalmistamise ja teeninduse alused, eksami praktilise töö koostamine arvutis. 24 t (12 auditoorne õpe + 12 t praktil õpe)

1) Töö planeerimine ja korraldamine:

Töö planeerimine, enesekontrolli nõuded. Tööohutus. Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid. Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted, erimenüüd (toidutalumatus jm). Eritoitumine. Kaloraaži arvutamine. Kaupade haldamine: nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm. Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid, teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

2) Koka kutseeksami praktilise töö koostamine ja vormistamine arvutis. 

2. Avalduse ja eneseanalüüsi koostamine arvutis. 6 t (praktil õpe)

1) Digitaalse avalduse koostamine.

2) Eneseanalüüsi koostamine arvutis lähtuvalt 4.taseme koka kutsestandardist.

Õpisündmuse teemad:

Toiduvalmistamise ja teeninduse alused, eksami praktilise töö koostamine arvutil.

Avalduse ja eneseanalüüsi koostamine arvutis.  

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
1. Kirjalik kompleksülesanne. 1) Koostab arvutis kolmekäigulise menüü toidutalumatusega kliendile (talumatuse liigi tõmbab loosiga), lähtudes menüü koostamise põhimõtetest ja etteantud tingimustest (toitlustusettevõtte suunitlus, kliendi soov, hooaeg). 2) Koostab arvutis antud menüü toitude tooraine- ja hinnakalkulatsiooni kasutades etteantud tabelit ja hulgilao hinnakirja. Arvutab toitude müügihinnad tingimusel, et hinna katteprotsent on 70. 3) Koostab arvutis selle menüü, toitude tehnoloogilised kaardid. 4) Koostab arvutis nimekirja vajaminevatest töövahenditest. 5) Koostab arvutis antud menüü valmistamiseks tööplaani. 6) Koostab arvutis tooraine tellimuse tingimusel, et valmistatavaid portsjoneid on 10. 7) Vormistab töö arvutil. Töö vastab 4. taseme koka näidistööle https://ehrl.ee/wp-content/uploads/2017/02/Kokk-tase-4-toomaailm-naidis-kodutoo-vormistamiseks.pdf Väljendab ennast eesti keeles selgelt kõnes ja kirjas; kasutab oma töös erinevaid kommunikatsioonivahendeid.
2. Avalduse ja eneseanalüüsi koostamine. 1) Õppija on täitnud korrektselt digitaalse avalduse. 2) Õppija on koostanud arvutis eneseanalüüsi 4.taseme koka kutsestandardist lähtuvalt
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi õppeklassis, mis vastab kõikidele kaasaegsetele materiaal-tehnilistele nõuetele. Iga õppija saab kasutada arvutit. Õppeklassis on 20 töökohta.
Kõik VIKK-i õpperuumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Kursusele tulijal peab olema vähemalt üheaastane töökogemus toitlustusettevõttes ja arvutioskus algtasemel.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetööst ning sooritama kirjaliku kompleksülesande, koostama digitaalse avalduse eksamile saamiseks ning koostama eneseanalüüsi koka 4. taseme kutsestandardist lähtuvalt.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: KIRJANDUS Rekkor, S. Eerik, R. Parm, T. Vainu, A. 2013. Teenindamise kunst. Tallinn: Argo Rekkor, S. Kersna, A, Merits, M. Kivisalu, I. Animägi, L. Muuga, Õ. 2013. Praktiline kulinaaria. Tallinn: Argo Roosipõld, A. Kotkas, M. 2010. Restoraniteenindus. Tallinn: Argo Rekkor, S. Kersna, A, Merits, M. Kivisalu, I. Aarma, D. Aavik, Õ. Kärblane, E. Kruuda, Ü. Animägi, L. 2011. Kulinaaria. Tallinn: Argo Rekkor, S. Kersna, A. Merits, M. Roosipõld, A. 2008. Toitlustuse alused. Tallinn: Argo Kersna, A. Kivisalu, I. Merits, M. Rekkor, S. 2010. Toiduvalmistamine suurköögis. Tallinn: Argo Cracknell, H.L. 2009. Toidud, joogid, serveerimine. Tallinn: TEA Kirjastus Bono, G. Filippo, A. 2005. Stiilsed salvrätikuseaded. Tallinn: TEA Kirjastus Aavik, Õ. 2011. Kalkulatsiooniõpetus. Tallinn: Argo ELEKTROONILISED ALLIKAD Kutseandmine. koka kutseeksam. eksami materjalid. [www.ehrl.ee]
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kursuse läbiviija peab omama vähemalt 4. taseme koka ja kutseõpetaja kvalifikatsiooni.
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine
Märksõnad: RKT koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/16
Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamise aluseks on kutsestandardi „Kokk, tase 4“ (Teeninduse Kutsenõukogu otsus 11, 09.11.2017) kompetentsid B.2.1- B.2.7 ning OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest.

Registreeri

Tagasi kalendrisse