B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tulevane sõidukijuht saab teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks kooskõlas B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetega.
Toimumise aeg: 07.12.2020 - 18.01.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (07.12.2020 16:30 - 07.12.2020 19:00)
 • 2. kontaktpäev (14.12.2020 16:30 - 14.12.2020 19:00)
 • 6. kontaktpäev
 • 5. kontaktpäev
 • 4. kontaktpäev
 • 3. kontaktpäev
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 59 akad. tundi
 • Auditoorne: 29 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 750 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Elari Ibrus (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Ady Anijärv, ady.anijarv@vikk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Kirjeldus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda tulevasele sõidukijuhile teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks kooskõlas B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetega. Koolituse eesmärk on samuti luua eeldused juhi vastutustundliku liikluskäitumise ning ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemiseks
Sisukirjeldus:

asd

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
eksam 60st küsimusest õigete vastuste arv vähemalt 55
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: mitte-eristav
Osalemise eeldus: Koolituskursusele võetakse õppima isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane ning omab B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit
Lõpetamise tingimused:

Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga.

Teooriaeksam

Teooriaeksami temaatika vastab MKMi määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 2 toodud temaatikale. Eksam korraldatakse testide vormis.

Hindamissüsteem: sooritatud/mittesooritatud. Eksam koosneb 60 küsimusest. Eksam arvatakse sooritatuks, kui õigete vastuste arv on vähemalt 55. Eksam kestab kuni 50 minutit.

E-õppevormi kasutavatel õppuritel on iga teema või iga teemade ploki lõpus ette nähtud kohustuslikud vahetestid, mille eesmärk on kontrollida vajalike õpiväljundite saavutamist.

 • Teooriaeksamile lubatakse õppur pärast vahetestide edukat sooritamist.
 • Sõidueksamile lubatakse õppur pärast teooriaeksami edukat sooritamist.

Sõidueksam

Sõidueksam kestab vähemalt 45 minutit. Selle käigus kontrollitakse eksamineeritava oskust sõidukit iseseisvalt, ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtida erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel. Eksamil võidakse kontrollida ka MKMi määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 4 toodud harjutuste sooritamist. Sel juhul antakse iga harjutuse sooritamiseks kuni kaks katset ja kasutatakse nimetatud lisas toodud hindamiskriteeriumeid. Hindamissüsteem: sooritatud/mittesooritatud.

 • Eksam arvatakse sooritatuks, kui eksamineeritava sõiduoskused on piisavad, et juhtida sõidukit kindlalt, ohutult ja iseseisvalt.
 • Eksam lõpeb enneaegu, kui eksamineeritav tekitab liiklusohtliku olukorra või ei suuda sooritada harjutust kahe katsega.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: „Liiklusreeglid lihtsas keeles“ (J. Ess, 2019); „Nutikad testid“ (Liikluslab, 2019)
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Märksõnad: B-kategooria VIKK Viljandi Kutseõppekeskus autokool
Õppekava kinnitamise kuupäev: 01.02.2020
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.12.2020 16:30 - 07.12.2020 19:00
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.12.2020 16:30 - 14.12.2020 19:00
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev
5. kontaktpäev - Üldinfo
6. kontaktpäev
6. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse