Elektri- ja hübriidajamid, ülddiagnostika, hooldus ja remont (õpiamps)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusele ootame elektri- ja hübriidautode vastu huvi tundvaid antud valdkonna inimesi.
Toimumise aeg: 03.05.2021 - 07.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 5 osalejat
Hind osalejale: 155 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Siim Villemson (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Õpiamps tähendab, et koolitus toimub koos põhiõppe õpilastega.
03.05 kell 8.30-14.45, II korrus, ruum 215
04.05 kell 8.30-14.45, II korrus, ruum 215
06.05 kell 8.30-15.30, II korrus, ruum 215
07.05 kell 8.30-13.50, praktiline õpe töökojas (ruum 163).
Kirjeldus
Õpiväljundid:

õppija tunneb elektri- ja hübriidautode üldist ehitust ja tööpõhimõtteid;

teab elektri ja hübriidautode hooldamisel ja remondil kasutatavaid ohutusnõudeid;

mõõdab ja salvestab elektrisignaale;

hooldab ja vahetab elektri- või hübriidauto kompetentse.

Sihtgrupid: Mootorsõidukite hoolduse ja remondiga tegeleva ettevõtte töötaja.
Sisukirjeldus:

·         Elektri- ja hübriidautode ajalugu

·         Elektriajamiga sõidukite hoolduse, remondi ja diagnostika nõuded

·         Töö- ja keskkonnaohutus elektriajamiga autode kasutamisel, hooldamisel ja remontimise

·         Elektri- ja hübriidautode osad ja abisüsteemid (hübriidi tüübid, kõrgepingesüsteem)

·         Andurite parameetrite kontroll ja veakoodide lugemine

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: • Õppeklass projektori ja arvutiga
• Elektri- ja hübriidauto simulatsioonistendidega multifunktsionaalne õppeklass.
• Õppetöökoda elektriautodega
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Õppija omab mootorsõiduki hoolduse või remondiga seotud kehtivat kutset või töötab mootorsõidukite hoolduse ja remondiga tegelevas ettevõttes.

Koolituse praktilisel päeval on osalejatel vaja tööriided ja turvajalatseid.
Lõpetamise tingimused:

Väljastatav dokument:

Tunnistus

Tõend

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Teoreetiline test

õppija tunneb elektri- ja hübriidautode ehitust ja tööpõhimõtet;

Praktiline ülesanne

Ohutustab elektri või hübriidauto kõrgepinge osa enne hooldust või remonti ja kontrollib seda.

Teostab sõiduki juures vajalikud hooldus- ja remonttööd.

Annab hinnangu oma tegevusele õppeprotsessis.

Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu, seadmeid ja infotehnoloogilisi vahendeid otstarbekalt ja ohutult.

Hoiab töötamisel korda, töö lõppedes korrastab oma töökoha ning paigutab töövahendid ettenähtud kohale.

Suhtleb korrektselt, lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes.

Täidab töö- ja tuleohutuse, töökeskkonna ning jäätmekäitluse nõudeid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Loengukonspekt, HMV-õppesüsteem, õppematerjalid internetist, õpetaja poolt koostatud õppematerjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Õpetaja on läbinud elektriauto ohutustamise koolituse.
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Õppekava kinnitamise kuupäev: 17.07.2020
Käskkirja number: nr 1-1/57
Õppekava koostamise alus: Mootorsõidukitehnik, tase 4 A.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont

Tagasi kalendrisse