Ettevalmistuskursus tegevusterapeudi õppekavale õppima asumiseks (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi kutsealast, õppekavas õpetatavatest ainetest ning õppetöö ja praktika üldisest korraldusest tegevusterapeudi õppekaval.
Toimumise aeg: 23.02.2021 - 23.02.2021
Registreerimine avatud 05.11.2020
Registreerimine suletud alates 18.02.2021
Kontaktpäev:
 • 1. päev (23.02.2021 09:00 - 23.02.2021 13:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 5 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Hanna-Maria Põldma (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Angela Anton (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Grete Anton (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Ettevalmistuskursus tegevusterapeudi õppekavale õppima asumiseks (e-kursus)
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub veebipõhiselt (Zoom keskkonnas).
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab tegevusterapeudi kutse põhialuseid, eetikat ja tööleasumise võimalusi;
 • teab tegevusterapeudi õppekaval õpetatavaid õppeaineid ning õppeprotsessi;
 • omab ülevaadet õppekorraldusest ja rahvusvahelise koostöö võimalustest ning praktika üldisest korraldusest tegevusterapeudi õppekaval.
Sihtgrupid: Tegevusterapeudi elukutsest huvitatud isikud.
Sisukirjeldus:

Teemad:

 • tegevusterapeudi kutse;
 • tegevusterapeudi eetika;
 • tegevusterapeudi töökohad;
 • tegevusterapeudi õppekava ja õppeprotsess;
 • õppekava õppekorraldus, praktika ja rahvusvaheline koostöö.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub veebipõhiselt (Zoom keskkonnas).
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja õpiväljundite omandamist kontrollitakse grupitöö käigus.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Hussey, Sabonis-Chafee, O’Brien. (2007). Indroduction to Occupational Therapy. Mosby Elsevier. United States of America; 17-35. 2. Meyer, A. (1977). The Philosophy of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 10, 639-642. 3. Kutsestandard. Tegevusterapeut, tase 6. (2012). Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu. Tallinn. 4. Õppejõu poolt jagatavad teemakohased materjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Töötamine õppejõuna tegevusterapeudi õppekaval.
Täpsem info:
https://www.etis.ee/CV/Grete_Anton001/est
https://www.etis.ee/CV/Hanna-Maria_Põldma/est
https://www.etis.ee/CV/Angela_Anton/est
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.02.2021 09:00 - 23.02.2021 13:00
Koolitajad: Grete Anton (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Angela Anton (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Hanna-Maria Põldma (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
URL: https://ttk.ee/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse