Optometristide praktikajuhendajate koolitus (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Anda ülevaade praktikajuhendamise protsessist ja valmisolek üliõpilase/õpilase praktika juhendamiseks.
Toimumise aeg: 05.02.2021 - 05.02.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ttk.ee/
Optometristide praktikajuhendajate koolitus (e-kursus)
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

AJAKAVA
9:00-10:30
Paus 15 minutit

10:45-12:30
LÕUNAPAUS 40 minutit

13:10-14:40
Paus 10 minutit

14:50-16:00
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • teab õppimise ja õpetamise ning praktika juhendamise põhimõtteid;
  • oskab üliõpilast/õpilast juhendada töökeskkonnas;
  • oskab lähtuvalt hindamiskriteeriumitest üliõpilast/õpilast hinnata ja anda tagasisidet sooritatud praktikale.


Eesmärgid: Anda ülevaade praktikajuhendamise protsessist ja valmisolek üliõpilase/õpilase praktika juhendamiseks.
Sisukirjeldus:

Õppimine ja õpetamine

Praktikajuhendamise põhimõtted

Hindamine ja tagasisidestamine

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Veebikeskkond
Hindamisviisid: Suuline vestlus
Osalemise eeldus: Erialane kõrgharidus või keskeriharidus ning koolitataval on koolituse toimumise ajal juhendatav.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Biggs, J., Tang, C. (2007). Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tartu Ülikooli Kirjastus. Karm, M. (2013). Õppemeetodid kõrgkoolis. SA Archimedes. Internetis: Veebiversioon (* .pdf) Pilli, E. (2009). Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. SA Archimedes. Internetis: http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/oppejoud/Hindamisraamat.pdf Sweitzer, H. F., King, M. A. (2004). Edukas praktika. Õppimine kogemuse kaudu. Tartu Ülikooli Kirjastus. Vahtramäe, A., Sikk, J., Kaldma, M., Reva, E., Koit, K., Varendi, M. (2011). Praktika kõrgkoolis. SA Archimedes. Internetis: Raamatu veebiversioon (*pdf.) Õppekava vastavalt juhendatava üliõpilase/õpilase erialale. Internetis: http://www.ttk.ee/et
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistriharidus või sellega võrdsustatud haridustase
Õppekavarühm: Psühholoogia
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse