Matemaatika ettevalmistuskursus Tallinna Tehnikakõrgkooli sisseastujale (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Matemaatika kordamine. Koolitus on veebikeskkonnas, tagatud on koolitajate e-tugi (Moodle keskonnas ning konsultatsioon Zoomi/ Google Meeti vahendusel). Tunnistuse saamisel ja TTK-sse kandideerimisel lisandub 1 lisapunkt vastuvõtu punkti summale.
Toimumise aeg: 10.02.2021 - 15.05.2021
Registreerimine avatud 04.11.2020
Registreerimine suletud alates 10.02.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 62 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 50 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 110 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Oksana Labanova (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Elena Safiulina (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Marina Latõnina (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine, test toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis 15.05.2021 kell 12.00 ja kell 14.00(eelregistreerimisega).
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • sooritab tehteid harilike ja kümnendmurdudega ning arvu astmete ja juurtega
 • sooritab protsentarvutusi
 • lahendab lineaar- ja ruutvõrrandeid ning lihtsamaid võrratusi
 • lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteemi
 • tunneb arvu logaritmi mõistet
 • tunneb trigonomeetriliste funktsioonide mõistet ja oskab neid kasutada täisnurkse kolmnurga lahendamisel
 • leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid
Sihtgrupid: Tallinna Tehnikakõrgkooli sisseastujad
Eesmärgid: on anda ettevalmistus õpingute alustamiseks Tallinna Tehnikakõrgkoolis
Sisukirjeldus:
 1. Tehted täisarvudega
 2. Harilikud murrud. Kümnendmurrud
 3. Protsentarvutus
 4. Astmed. Juured
 5. Arvu 10 astmed, arvu standardkuju, ühikute teisendamine
 6. Korrutamise abivalemid. Üksliikmed, hulkliikmed
 7. Lineaarvõrrand, ruutvõrrand, tundmatu avaldamine
 8. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteem
 9. Lineaarvõrratus
 10. Logaritmi mõiste
 11. Trigonomeetrilised funktsioonid
 12. Sirge võrrand
 13. Planimeetria ja stereomeetria elemendid
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
enesetestid õigeid vastuseid igal testil vähemalt 75%
lõputest õigete vastuste osakaal vähemalt 50%
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus on 100% veebipõhine ning õppijale on tagatud koolitajate e-tugi (Moodle keskonnas ning vajadusel on võimalik saada koolitajatelt konsultatsiooni Zoomi/ Google Meeti vahendusel).
Hindamisviisid: test
Osalemise eeldus: keskharidus või lõpetamata keskharidus
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetajale väljastatakse: tunnistus tingimusel, et kõik enesetestid on sooritatud vähemalt 75% ulatuses ja lõputest on sooritatud vähemalt 50% ulatuses. Kursuse jooksul sooritab osaleja eneseteste veebipõhiselt, igal enesetestil on lõpmata arv katseid. Lõputest on auditoorne ja ühe katsega, vastasel juhul väljastatakse tõend 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: TTK Moodle
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne

Tagasi kalendrisse