Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusele ootame koduhooldusega alustavaid inimesi.
Toimumise aeg: 04.11.2020 - 11.11.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
  • Praktiline: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 72 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Piret Vaarask (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub III korrusel, ruum 302 kell 9-16.10
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Oskab abistada abivajajat elamistoimingutes ning teostab planeeritud hooldustegevusi arvestades abivajaja vajadustest ja seisundist.
  • Teab ergonoomiliste võtete ja abivahendite kasutamist abivajaja liigutamisel.
  • Tunneb suhtlemisvorme klientidega.
Sihtgrupid: hooldustöötajad, koduhooldustöötajad
Sisukirjeldus:

1.Koduhooldus:

 1.1 Hooldus- ja elamistoimingud
 1.2 Ergonoomika ja hooldusabivahendid
 1.3. Suhtlemisvormid ja -viisid

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub klassiruumis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Praktilised ülesanded

Võtab osa praktiliste ülesannete sooritamisest

Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Piret Vaarask-Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe põhiõpe, rakenduskõrgharidus, 2016. Esmaabiõpetaja nr.83/1116
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekava kinnitamise kuupäev: 29.10.2020
Käskkirja number: nr 1-1/115
Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine

Tagasi kalendrisse