Esmaste tervisenäitajate mõõtmise ja tõlgendamise baaskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Farmatseutide ja proviisorite roll esmatasandi tervishoius ning esmaste tervisenäitajate mõõtmise teoreetilised aspektid.
Toimumise aeg: 08.04.2021 - 08.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Angela Räis, angela.rais@ttk.ee
Esmaste tervisenäitajate mõõtmise ja tõlgendamise baaskoolitus
Toimumise koht
Toimumise koht: Lehe 12, 30621 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa
Aadress: Lehe tn 12/1, Kukruse linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitus kuulub "Esmaste tervisenäitajate mõõtmise ja tõlgendamise jätkukooltusega" kokku. Vajalik on ka jätkukoolituse läbimine.

Kõrgkoolis on maski kandmise kohustus!
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • tunneb esmase tervisenõustamise ja patsiendiõpetuse põhiprintsiipe;

  • peab kinni a- ja antiseptika nõuetest;

  • oskab saadud tulemusi dokumenteerida.

Sihtgrupid: Erialane keskeriharidus/kõrgharidus (proviisor, farmatseut).
Eesmärgid: Anda teadmisi farmatseutide ja proviisorite rollist esmatasandi tervishoius ja esmaste tervisenäitajate
mõõtmise teoreetilistest aspektidest.
Sisukirjeldus:

Koolitusel saab teada, milline on farmatseutide ja proviisorite roll esmatasandi tervishoius ja millised on esmaste tervisenäitajate mõõtmise teoreetilised aspektid.

Õpisündmuse teemad:

1. Farmatseutide ja proviisorite roll esmatasandi tervishoius;
2. a-ja antiseptika põhireeglid;
3. esmase nõustamise põhimõtted.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Klassiruum, õppekäigud, simulatsioonikeskkond.
Hindamisviisid: Osaleb aruteludes, vastab aktiivselt esitatud suulistele küsimustele.
Osalemise eeldus: Töötamine apteegis farmatseudi või proviisorina.
Lõpetamise tingimused:

100% õppetöös osalemine, õpiväljundite omandamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Farmaatsia

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse