Dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega(õpiamps)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Inimesed, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi dekoratiivviimistlemisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada lisaoskuseid dekoratiivviimistluse teostamiseks.
Toimumise aeg: 05.02.2021 - 20.02.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
  • Praktiline: 20 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 4 osalejat
Hind osalejale: 150 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Katrin Värv (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Õpiamps tähendab, et koolitus toimub koos põhiõppe õpilastega.
Koolitus toimub R ja L õhtu poole.
Koolituspäevad:

05.02.2021 kell16.25-20.35
06.02.2021 kell 10.10-14.45
12.02.2021 kell16.25-20.35
13.02.2021 kell 10.10-14.45
20.02.2021 kell 10.10-14.45
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • omab ülevaadet kaasaegsetest dekoratiivvärvidest ja jäljendustehnikatest ning nende kasutusaladest;
  • kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele;
  • valmistab ette aluspinna, kannab juhendamise pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi lähtudes tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast, järgides töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.
Sisukirjeldus:

1. Auditoorne osa

Materjalid ja töövahendid:

kaasaegsed efektvärvid, pigmendid ja lahustid;

Traditsiooniliste värvisegude koostis ja kasutamine (lubivärv,

õlivärv, liimvärv, tempera, muldvärv, kaseiinvärv);

Pinnakaitsemeetodid ja materjalid (vahad, lakid ja värnitsad;

lasuurid, peitsid);

Dekoratiivviimistluseks vajalikud töövahendid ja abimaterjalid,

nende kasutamise tingimused ja hooldamine.

 

2. Praktiline osa

Dekoratiivviimistluse tehnoloogiaid:

Oma töökoha korraldamine;

Materjalide ja töövahendite valik;

Tööde tehnoloogiline järjekord;

Tasandiline ja ruumiline märkimine;

Värviefektid (käsna, pintsli, rulli , tekstiili, paberi jms kasutamine);

Töötervishoiu-ja tööohutusnõuded.

Õppevorm: auditoorne
Lõpetamise tingimused:

Mitteeristav hindamine.

Väljastatav dokument:

Tunnistus

Tõend

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Teoreetiline töö

iseloomustab dekoratiiv-viimistlemisel kasutatavate materjalide (struktuurvärvid, lasuur, efektvärvid) erinevusi arvestades loodavat efekti ja pinnale kandmise moodust;

Teoreetiline töö

nimetab klassikalisi dekoratiiv-viimistlustehnoloogiaid

(šabloonvärvimine, marmoreerimine, aaderdamine, fresko);

Praktiline töö

valib juhendamisel vastavalt kasutatavale viimistlustehnoloogiale abimaterjalid ja töövahendid (eriotstarbelised pintslid, aaderduskamm);

Praktiline töö

valmistab juhendamisel ette tööpinna, hindab aluspinna vastavust dekoratiivvärvidega kaetavatele pindadele

esitatavatele nõuetele (pinnatasasus, veeimavus);

Praktiline töö

krundib ja vajaduse korral värvib viimistletavad pinnad, arvestades pinnale kantava dekoratiivvärvi eripära ja paigaldamise tehnoloogiat;

Praktiline töö

teostab juhendamisel lasuur-, struktuur- ja dekoratiivvärvidega erinevaid töötlemistehnikaid (rulliga, pintsliga ja pahtlilabidaga) lähtudes tööülesandest ja toote

paigaldusjuhendist ja/või paigaldustehnoloogiast;

Õppematerjalide loend: • Elvisto, T., Pere, R. Looduslikud värvid ehituses. Tallinn: Ajakirjade • Kirjastus 2006 Parker, L. • Seinast seina. Tallinn: Koolibri 2007 Skinner, K. • Värviefektide piibel. Tallinn: Sinisukk 2004 Linnuste, Ü. • Värvid kodus. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus 2005 Tammert, M. • Värviõpetus. Tallinn: Aimwell 2006 Ahonen, T., Allikas, H., Sarapuu,A. • Maalritööd .Tallinn: REKK 2001 // Leonardo da Vinci projekt.
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Õppekava kinnitamise kuupäev: 08.09.2020
Käskkirja number: nr 1-2/16
Õppekava koostamise alus: Maaler, tase 4 esmane kutse Saavutatavad kompetentsid : B.2.3 Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega

Tagasi kalendrisse