Täienduskoolitus - eritoitlustus (õpiamps)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusele ootame restoranide, kohvikute, haridusasutuste kokkasi ja toitlustajaid, kes igapäevatöös puutuvad kokku eritoitumist vajavate klientidega ning soovivad end täiendada eritoitumisega seotud teemadel ja vajavad teadmisi ja praktilisi oskusi.
Toimumise aeg: 01.02.2021 - 09.02.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 5 osalejat
Hind osalejale: 205 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Triin Muiste (Triinu toidumaailm OÜ)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Õpiamps tähendab, et koolitus toimub koos põhiõppe õpilastega.

Koolituse kuupäevad:
1-3.02.2021 kell 10.10-15.30
8.02 kell 8.30-15.30
9.02.2021 kell 8.30-15.30
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • kirjeldab juhendi alusel erinevate toitumisiseärasustega klientide toitumise eripära
  • kohandab toitlustusettevõtte tavapärase menüü ja retseptuuri toitumisiseärasustega klientidele sobivaks
  • koostab menüüd, arvestades kliendirühmade toitumisiseärasuste ja toitumissoovitustega
  • valmistab juhendi alusel toitumisiseärasustega klientidele sobilikke roogi ja jooke
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

ERIMENÜÜ PLANEERIMINE: MENÜÜ KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED toitumisvajadused, energia vajadus, toidu toitainelise koostise ja energeetilise väärtuse arvutamine.

EALISTEST ISEÄRASUSTEST TULENEVAD TOITUMISVAJADUSED väikelapsed, lasteaialapsed, koolilapsed, noorukid, täiskasvanud, vanurid.

KEHALISE AKTIIVSUSE MÕJU TOITUMISELE toitumine vastavalt füüsilisele koormusele, sportlaste toitumine, üle- ja alakaal diskussioon

ERIMENÜÜ ROOGADE VALMISTAMINE: Kolmekäigulise einekorra menüü koostamine vastavalt kliendi vajadustele ning menüüs kirjeldatud roogade valmistamine ja serveerimine arvestades kliendi vajadusi ja ootusi.

Teema nimetud

Õppevorm

 Õppe-tundide arv

Sisu lühikirjeldus

MENÜÜ KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED

Auditoorne

3

Tervislik toitumine, toidupüramiid; ETTA toitumisjuhised. Kaasaegsed toitumissoovitused. Toitumisharjumuste kujundamine ja nende muutmine.

MENÜÜ KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED

Praktiline töö arvutiklassis

4

Kalorsuse tähtsus (toidu toitainelise koostise ja energeetilise väärtus) ja selle arvutamine.

EALISTEST ISEÄRASUSTEST TULENEVAD TOITUMISVAJADUSED

Auditoorne

3

Levinumad terviseprobleemid, mis on seotud toidu ja toitumisega. Toidutalumatused, toiduallergiad ja tervisehäired. Eritoitumist vajavad tervislikud seisundid, toitumishäired.

KEHALISE AKTIIVSUSE MÕJU TOITUMISELE

Auditoorne

2

Soovitused laste, noorte, eakate ja rasket füüsilist tööd tegevatele inimestele menüü koostamisel.

ERIMENÜÜ ROOGADE VALMISTAMINE

Praktiline töö õppeköögis

28

Sobivad toorained, asendused, toitude valmistamise tehnoloogia, maitsestamine ja serveerimine. Näidisroogade valmistamine: toidud gluteeni- ja laktoositalumatuse korral. Tervislikud toidud väikelastele ja noortele. Suhkru vähendamise võimalused toidus. Diabeetiku toit.

ERIMENÜÜ (KOGUMIK)

Iseseisev töö

12

Kolme käigulise teemakohase retsepti (kalkulatsiooni) vormistamine, koos kalorsuse tabeliga. Töö sooritatakse e- keskkonda kõigile  koolitusel osalenuga koostöös , et valmiks ühine retseptikogumik kogemuste jagamiseks ja erimenüü rikastamiseks oma edaspidises töös.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Valgamaa Kutseõppekeskusese 2011.aastal valminud uues õppehoones on kaasaegsed õpitingimused. Kooli poolse praktika läbiviimise baasiks on kooli suurköök, teenindusklass ja kaks praktilist õppeklassi ning õpperestoran „Taru“, kus õppe toimub kutseõpetajate juhendamisel. Koolil on olemas kõik õppetööks vajaminevad vahendid, materjalid, kvalifitseeritud õpetajad
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: Kursusele kandideerijal peab olema vähemalt põhiharidus ning eeldatavalt töötab või asub peatselt tööle toitlustusse.
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Auditoorne töö- mitteeristav hindamine

Selgitab juhendi alusel ealistest iseärasustest tulenevaid toitumisalaseid erisusi; füüsilisest koormusest tulenevaid toitumisalaseid erisusi; tervislikust seisundist, toidutalumatusest ja toiduallergiatest tulenevaid toitumisalaseid erisusi; taimetoitluse erinevaid liike ja nendest tulenevaid toitumisalaseid vajadusi.

Iseseisev töö- mitteeristav hindamine

Kohandab ettevõtte menüü ja retseptuuri toitumisspetsiifilise kliendirühma vajadustele.

Praktiline töö arvutiklassis- mitteeristav hindamine

Arvutab juhendi alusel kohandatud roogade ja jookide toiteväärtuse ning hindab selle vastavust kliendi vajadustele.

Koostab juhendi alusel klientidele sobiliku menüü, arvestades kliendirühma toitumissoovitusi.

Koostab juhendi alusel roogade ja jookide valmistamiseks vajalikud kalkulatsiooni- ja tehnoloogilised kaardid.

Arvutab juhendi alusel roogade ja jookide toiteväärtuse.

Auditoorne töö- mitteeristav hindamine

Arvestab menüü koostamisel lisaks kliendirühma eripäradele ja toitumissoovitustele menüü koostamise põhialuseid ning toitlustusettevõtte eripära.

Praktiline töö- mitteeristav hindamine

Valmistab etteantud juhendite järgi roogi ja jooke.

Kasutab roogade ja jookide valmistamisel kliendirühmale sobilikke töötlusvõtteid ja maitsestust.

Rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid.

Korraldab iseseisvalt oma töökoha.

Nõuded õppe lõpetamiseks: Õpiväljundite saavutamine ja vähemalt 70% ulatuses kontakttundides osalemine. Õppijale väljastatakse koolituse lõpus nõuete täitmisel tunnistus. Mitteeristav hindamine.

Väljastatav dokument:

Tunnistus

Tõend (osalemis mahu kohta)

Õppematerjalide loend: I.Kalbri. (2007). Toitumisõpetus. Tallinn: kirjastus ILO M.Vesingi. (2011). TERVISE HOIDMISE TOIDUD. DIABEETIKU KOKARAAMAT. Ajakirjade kirjastus M.Vesingi. (2013). GLUTEENIVABAD TOIDUD. TERVISE HOIDMISE TOIDUD 2. Ajakirjade kirjastus M.Vesingi. (2015). TERVISE HOIDMISE TOIDUD 3. LAKTOOSITA. KASEIINITA. GLUTEENITA. Ajakirjade kirjastus Eritoitumine, aadressil: https://eritoitumine.ee/ Kutseõpetaja koostatud kalkulatsioonid ja loengu materjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Valgamaa Kutseõppekeskuse teenindusvaldkonna kutseõpetajad, kellel on õpetajakutse või kutseõpetaja kvalifikatsioon, soovitavalt täiskasvanute koolitamise kogemus või erialase töötamise kogemus.
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine
Õppekava kinnitamise kuupäev: 17.07.2020
Käskkirja number: nr 1-1/57
Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamise aluseks on kutsestandardi „Kokk“ EKR tase 4 kompetentsid B.2.2 Puhastus- ja koristustööd; B.2.3 Menüü koostamine; B.2.5 Toitude valmistamine:

Tagasi kalendrisse