Toimetulek vaimse tervise häiretega patsientidega

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Töö vaimse tervise häiretega patsientidega on väga raske ja sellepärast on nende patsientidega kokku puutuvatel õdedel, ämmaemandatel ja hooldustöötajatel vaja teadmisi, kuidas õigesti käituda, probleeme ennetada ja probleeme lahendada.
Toimumise aeg_x: 25.11.2020 - 27.11.2020
Registreerimine avatud 21.10.2020
Registreerimine suletud alates 19.11.2020
Kontaktpäev:
 • Päevakava (25.11.2020 09:00 - 25.11.2020 16:00)
 • Päevakava (26.11.2020 09:00 - 26.11.2020 16:00)
 • Päevakava (27.11.2020 09:00 - 27.11.2020 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 18 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 28 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ttk.ee/
Toimetulek vaimse tervise häiretega patsientidega
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Õppetöö toimub Zoomi vahendusel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab sagedamini esinevate psüühiliste haiguste ja häirete olemust, soodustavaid tegureid ja tekkepõhjusi;
 • tunneb psüühilistele häiretele iseloomulikke sümptomeid;
 • oskab toime tulla ebaadekvaatse ja/või psüühikahäiretega patsiendiga.

Sihtgrupid: Koolituse sihtrühm on haiglates ja hooldekodudes töötavad õed, ämmaemandad ja hooldustöötajad, kelle patsientide hulgas on palju vaimse tervise häiretega inimesi.
Sisukirjeldus:

Auditoorne ja praktiline töö.

Õpisündmuse teemad:

Auditoorse töö teemad: 

 • sagedamini esinevad psüühiliste haiguste ja häirete olemus;
 • enamlevinud psüühikahäired, nende sümptomid, erisused;
 • psühhoosid;
 • suhtlemine psüühikahäireid põdevate patsientidega.

Praktilise töö lühikirjeldus:

 • rühmatöö: juhtumite lahendamine.
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Töötamine tervishoiu valdkonnas.
Õppetöös osalema ootame kõrghariduseta spetsialiste, kes tahavad oma teadmisi kaasajastada ja omandada juurde oskusi vaimse tervise häiretega patsientidega suhtlemiseks.
Lõpetamise tingimused:

Õppija:

 • nimetab 3 sagedamini esinevat psüühilist haigust;
 • nimetab psüühilistele häiretele iseloomulikke sümptomeid;
 • oskab rollimängus toime tulla ebaadekvaatse/psüühikahäiretega  patsiendiga.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: 1. Shea, A. C. jt. 2006. Spetsialiseeritud vaimse tervise õendus. Greif. 2. Lönnqvist,J., Heikkinen,M., Henriksson,M., Marttunen,M., Partonen,T. 2006 Psühhiaatria. Tallinn: Medicina. 3. Eesti Vaimse Tervise Poliitika Alusdokument. 2002. Tallinn: Poliitikauuringute keskus PRAXIS. 4. Oyebode, F. 2013. Psüühilised sümptomid A. Simsi käsitluses. Sissejuhatus psühhopatoloogiasse. Tartu Ülikooli Kirjastus. 5. Punkanen, T. 2007. Psühhiaatriline õendus. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Päevakava - Üldinfo
Toimumise aeg_x: 25.11.2020 09:00 - 25.11.2020 16:00
Koolitajad: Marianne Annion (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Kõrgkoolis on maski kandmise kohustus.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Päevakava - Üldinfo
Toimumise aeg_x: 26.11.2020 09:00 - 26.11.2020 16:00
Koolitajad: Kairi Lenk (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Marianne Annion (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Kõrgkoolis on maski kandmise kohustus.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

Päevakava - Üldinfo
Toimumise aeg_x: 27.11.2020 09:00 - 27.11.2020 16:00
Koolitajad: Kairi Lenk (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Kõrgkoolis on maski kandmise kohustus.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse