“Maailm meie kogukonnas: noorte identiteet ja noorsootöö väärtused”

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Oleme kõik mõne kogukonna liikmed, läbi mille kujundame omakorda kogukondade eesmärke ja tegevusi. Noorsootöötajal on oluline roll mõista, kuidas kogukonnad noorte arengut, identiteeti ja väärtusi mõjutavad.
Toimumise aeg: 10.11.2020 - 11.11.2020
Registreerimine avatud 14.10.2020
Registreerimine suletud alates 03.11.2020
Kontaktpäev:
 • 1.koolituspäev (10.11.2020 10:00 - 10.11.2020 14:00)
 • 2. koolituspäev (11.11.2020 10:00 - 11.11.2020 14:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 11 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 1 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Heili Griffith (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
 • Kelly Grossthal (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
 • Kerli Kängsepp (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Lisainfo: Veepõhine koolitus. Osalemise link saadetakse osalejale e-kirja teel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab, mis on kogukonna- ja maailmaharidus ning inimõigused.
 • Mõistab, mida tähendab kogukond ja oskab määratleda kohalikke ja globaalseid kogukondi, mille liige tema ja tema noored on (sh virtuaalsed kogukonnad).
 • Mõistab noore kogukonda kuulumise põhjuseid, motivatsiooni ja selle seoseid noore inimese identiteedi kujunemisega.
 • Mõistab, kuidas kogukonnas toimuv muudab maailma ja vastupidi ning kuidas kogukonna liikmete käitumisest, suhtumisest, otsustest ja tegudest sõltub see, millises maailmas see kogukond elab ja toimib.
 • Oskab toetada noori nende plaanides, kus soovitakse maailma oma väikeses kogukonnas muuta.
 • Oskab nendel teemadel kriitiliselt mõelda ja analüüsida ning neid siduda noorsootööga.

Sihtgrupid: Noorsootöötajad, noortega tegelevad spetsialistid, haridustöötajad, kohalike omavalitsuste esindajad.
Sisukirjeldus:

Iga inimene mõjutab maailma nii oma tegude kui ka tegemata jätmistega. Samuti oleme kõik mõne kogukonna liikmed, läbi mille kujundame omakorda kogukondade eesmärke ja tegevusi.


Noorsootöötajal on oluline roll mõista, kuidas kogukonnad noorte arengut, identiteeti ja väärtusi mõjutavad. 

Noorte jaoks on üha olulisemad keskkonna, säästva tarbimise, kaasatuse, vähemuste õiguste ja kiusamise vähendamisega seotud teemad. Maailma- ja inimõigustealane haridus pakuvad sisulisi ja praktilisi meetodeid teemade käsitlemiseks ning toetavad noorsootöö alusväärtusi.

Koolituse käigus jagavadki oma praktilisi kogemusi töös kogukondade ja väärtusteemadega mitmed vabaühendused ning koolitajad avavad lühiloengute ja kaasavate meetodite toel teemat noorsootöö vaatest.

Lisaks leiab kahe koolituspäeva jooksul läbivalt kajastust kriitilise mõtlemise teema, mis on üha rohkem killustuvas maailmas oluline oskus, et panustada kogukondade töösse teadmispõhiselt.

Õpisündmuse teemad:
 • Inimõigused, inimõigustealane haridus, maailmaharidus ja noorsootöö
 • Identiteet, väärtused, kogukonnad ja noored
 • Kriitiline mõtlemine 

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Osaleda mõlemal koolituspäeval täis mahus.
Lõpetamise tingimused:

Tõendi saamise tingimuseks on koolitusel osalemine kõikidel päevadel täies mahus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kelly Grossthal on pikaaegse inimõiguste valdkonna töökogemusega ekspert ja koolitaja. 15 aasta jooksul on ta vedanud erinevaid inimõiguste, maailmahariduse ja noorte inimõiguste hariduse teemalisi projekte nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Lisaks on ta panustanud mitmete valdkondlike koolitusmaterjalide, käsiraamatute ja uuringute valmimisse.

Heili Griffith. Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht. Lõpetas 2019. aastal magistriõpingud Tallinna Ülikoolis noorsootöö korralduse erialal ning on pikaajalise kogemusega noorsootöö valdkonnas. Viimastel aastatel on täiendanud end inimõiguste valdkonnas ning kasutanud erinevaid võimalusi nende teadmiste rakendamiseks.

Kerli Kängsepp on pikaaegse töökogemusega noorootöö valdkonnas ning kogemustega koolitaja noosootöö ja inimõiguste valdkonnas.

Koolitajad on vähemalt ühe vastava koolitusteemaga sarnase koolituse läbi viinud viimase kolme aasta jooksul.
1.koolituspäev
1.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.11.2020 10:00 - 10.11.2020 14:00
Koolitajad: Kerli Kängsepp (Eesti Noorsootöötajate Kogu), Kelly Grossthal (Eesti Noorsootöötajate Kogu), Heili Griffith (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
Lisainfo: Veepõhine koolitus. Osalemise link saadetakse osalejale e-kirja teel.
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Kogukonnad, inimõigused, väärtused ja identiteet. Töine keskkond kui kogukond ja mitmekesisus selle osana.
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2020 10:00 - 11.11.2020 14:00
Koolitajad: Kerli Kängsepp (Eesti Noorsootöötajate Kogu), Kelly Grossthal (Eesti Noorsootöötajate Kogu), Heili Griffith (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
Lisainfo: Veepõhine koolitus. Osalemise link saadetakse osalejale e-kirja teel.
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Kogukondade, identiteedi ja väärtuste praktilised meetodid.

Tagasi kalendrisse