Raudteeveol töötava ohutusnõuniku täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Raudteeveol töötava ohutusnõuniku täienduskoolituse eesmärgiks on oskuste täiendamine ohtlike veoste veo ja veoga seotud tugitegevuste (pakkimine, laadimine, täitmine või mahalaadimine) ohutuks läbiviimiseks
Toimumise aeg: 15.12.2020 - 18.12.2020
Registreerimine avatud 14.10.2020
Registreerimine suletud alates 11.12.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev:  1. koolituspäev (15.12.2020 10:00 - 15.12.2020 13:45)
 • 1. koolituspäev:  2. koolituspäev (17.12.2020 11:30 - 17.12.2020 14:00)
 • 1. koolituspäev:  3. koolituspäev (18.12.2020 09:00 - 18.12.2020 16:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 15 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 215 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Triinu Uiboleht (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Marius Kupper (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Erich Olup (asutusega seos puudub)
 • Ülo Hunt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tarvi Viisalu (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kristel Künnap (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
  MSc
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid
 • tunneb rahvusvahelisi regulatsioone
 • teab ohtliku kauba veoga seotud õnnetuste tekkepõhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi
 • tunneb õnnetusi ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ning aruandlust
Sihtgrupid: Raudteel ohtlike veoste vedusid korraldavate ettevõtete juhatuse liikmed või veo korraldamisega tegelevad töötajad, kes on varasemalt läbinud baaskoolituse
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus), Raudteeseadusest (7. peatükk, § 66) ja Kemikaaliseadusest (2. jagu, § 13) tulenevate nõuete täitmine
Sisukirjeldus:
 • rahvusvahelised kaubaveo kokkulepped ja regulatsioonid ning nende lisad ohtlike kaupade veoks raudteel SMGS ja COTIF kaubaruumis (sh viimaseaja muudatused) ning siseriiklikud õigusaktid ja juhendid
 •    ohtlikku kaupa sisaldava rongiga kaasnevad dokumendid:

   • veokiri
   • SMGS saatekiri
   • ohukaardid, ohutusjuhendid jm nõutav informatsioon veokirjas, SMGS saatekirjas, ohukaartidel sisalduv      informatsioon
 • kaubasaatja, -saaja ja vedaja kohustused ohtliku kauba veol, veoga kaasnevad lisatoimingud raudteel
 •    hädaolukorrad (õnnetused) ohtlikku kaupa sisaldava rongiga, õnnetusjuhtumid avarii- ja avarii eelseisundi olukorras, nende põhjused, ennetamine ja tagajärgede likvideerimine

  ·   hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused

      raudtee-ettevõtete päästevõimekus, väljaõpe ja koostöö Päästeametiga
 • Raudtee-ettevõtete päästevõimekus, väljaõpe ja  koostöö Päästeametiga
 • ennetustegevus: riskianalüüs ja ohutusjuhtimissüsteem 
 •   töötajate ohutusalane väljaõpe

      ohutusjuhendite kasutamine, töötajate individuaalsete kaitsevahendite loetelu
 • ohutusjuhendite kasutamine, töötajate individuaalsete kaitsevahendite loetelu


Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: eksam
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: raudteeseadus, kemikaliseadus, ohutusnõustaja
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata detailset infot

Maht: 5.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.12.2020 10:00 - 15.12.2020 13:45
Koolitajad: Ülo Hunt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.12.2020 11:30 - 17.12.2020 14:00
Koolitajad: Tarvi Viisalu (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.12.2020 09:00 - 18.12.2020 16:30
Koolitajad: Kristel Künnap (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet), Marius Kupper (Tallinna Tehnikakõrgkool), Triinu Uiboleht (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse