Karjäärikujundamise oskuste arendamine kutseõppeasutustes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus SA Archimedes Euroguidance keskus, Haridus- ja teaduministeerium ning Harno korraldavad kutseõppeasutustele kutsevaliku õppe õppekava rakendamist toetava koolituse.
Toimumise aeg: 18.11.2020 - 09.12.2020
Tellimuskoolitus
Registreerimine avatud 12.10.2020
Registreerimine suletud alates 08.12.2020
Kontaktpäev:
  • 1. päev (18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 15:30)
  • 2. päev (09.12.2020 09:00 - 09.12.2020 15:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 45 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Veebipõhine koolitus (veebikeskkonna link jm lisainfo saadetakse osalejatele orienteeruvalt 1 nädal enne esimest koolituspäeva)
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste meeskonnad (õpetajad, juhid, tugispetsialistid jt), kes tegelevad kutsevaliku õppe õppekava ettevalmistamise ja ellu viimisega.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on tundma õppida Soome kogemusi karjäärikujundamise oskuste arendamisel ning jagada praktikaid kutsevalikuõppest Eesti kutseõppeasutustes.
Sisukirjeldus:

 

  • Kooli valmisolek ja ettevalmistused kutsevalikuõppe õppekava rakendamiseks: koolisisene koostöö ja võrgustiku loomine, meeskonnatöö ettevalmistus.
  • Kuidas kutsevalikuõppe sihtgrupp meid üles leiab? Inspireeriv turundus, silmapaistev õppekava, inspireerivad õpetajad ja inspireeriv kool - kuidas seda saavutada?
  • Vastuvõtuprotsess: millist informatsiooni sisseastujalt vajame ja kuidas seda õigesti küsida?
  • Õppija individuaalne õpitee – kuidas individuaalselt õpiteed üles ehitada? Kuidas õppekava arendada ja rakendada ja kohandada õppija arengule?
  • Kuidas toetada õppijat ja aidata tal leida oma tugevusi eesmärkide saavutamiseks?
  • Hindamine ja tagasiside – kes annab õppijale tagasisidet, kuidas, millisel hetkel?
  • Kuidas jälgida õppekava lõpetanute arengut? Milliseid tegevusi saab kool veel teha, kui õppija on õppekava lõpetanud? 

KOOLITAJAD:  Mia Kärkkäinen, Auli Mäkinen, Johanna Ärling (Gradia Education ltd).


Õpisündmus viiakse läbi Erasmus+  toetusprogrammi ja ESF toel.

Õppevorm: veebipõhine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 15:30
Toimumise koht: Veebipõhine koolitus (veebikeskkonna link jm lisainfo saadetakse osalejatele orienteeruvalt 1 nädal enne esimest koolituspäeva)
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.12.2020 09:00 - 09.12.2020 15:30
Toimumise koht: Veebipõhine koolitus (veebikeskkonna link jm lisainfo saadetakse osalejatele orienteeruvalt 1 nädal enne esimest koolituspäeva)
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse