Hooldustöötaja kompetentside arendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus suurendatakse teadlikkust klientide ja abistaja heaolu säilitamisest ning arendatakse kutseoskusi- ja teadmisi hooldustöö kvaliteedi parandamise võimalustest tulenevalt hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardist.
Toimumise aeg: 14.10.2020 - 16.12.2020
Registreerimine avatud 12.10.2020
Registreerimine suletud alates 17.10.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (14.10.2020 09:00 - 14.10.2020 16:15)
 • 2. kontaktpäev (21.10.2020 09:00 - 21.10.2020 17:00)
 • 3. kontaktpäev (28.10.2020 09:00 - 28.10.2020 17:00)
 • 4. kontaktpäev (04.11.2020 09:00 - 04.11.2020 17:00)
 • 5. kontaktpäev (11.11.2020 09:00 - 11.11.2020 17:00)
 • 6. kontaktpäev (18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 17:00)
 • 7. kontaktpäev (25.11.2020 09:00 - 25.11.2020 17:00)
 • 8. kontaktpäev (02.12.2020 09:00 - 02.12.2020 17:00)
 • 9. kontaktpäev (09.12.2020 09:00 - 09.12.2020 17:00)
 • 10. kontaktpäev (16.12.2020 09:00 - 16.12.2020 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Praktiline: 48 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 18 osalejat
Hind osalejale: 480 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Mari Viik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Tiia_Murulaid/est
 • Kaja Altermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu
Aadress: Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • juhendab ja toetab abivajajat elamistoimingutes;
 • teostab hooldustegevusi lähtudes hooldusplaanist, kasutades hooldamisel ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab abivajajat abivahendite kasutamisel;
 • sooritab vastavalt juhistele hooldustoiminguid, arvestades tervisenäitajaid;
 • arvestab toitumisõpetuse põhialuseid;
 • annab esmaabi haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, vajadusel kutsub abi;
 • toetab abivajaja toimetulekut;
 • käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
 • kasutab arvutit eneseanalüüsi koostamiseks.
Sihtgrupid: Praktilisi tööoskusi ja –teadmisi süvendada soovivad erialase tasemehariduseta ja/või aegunud oskustega sotsiaal- ja tervishoiuasutuste hooldustöötajad.
Eesmärgid: Tõsta hooldustöötaja kutsealaseid teadmisi ja oskusi lähtuvalt hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardist.
Sisukirjeldus:
 • Elamis- ja hooldustoimingud
 • Ergonoomika ja abivahendid
 • Esmaabi Hooldus erinevate haiguste korral
 • Hooldus psüühika- ja käitumishäirete korral
 • Suhtlemine abivajajaga
 • Arvuti ja interneti kasutamine, eneseanalüüsi koostamine
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test, praktiliste ülesannete lahendamine
Lõpetamise tingimused:

Osavõtt auditoorsest õppetööst 80% ulatuses ja testi ning praktilise situatsiooniülesande lahendamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Märksõnad: Hooldustoimingute planeerimine ja sooritamine, ergonoomilised hooldusvõtted, abivahendid hooldustöös, toimetuleku toetamine, esmaabi
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.10.2020 09:00 - 14.10.2020 16:15
Koolitajad: Kaja Altermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu
Aadress: Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.10.2020 09:00 - 21.10.2020 17:00
Koolitajad: Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu OÜ
Aadress: Koolkodu/1, Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.10.2020 09:00 - 28.10.2020 17:00
Koolitajad: Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu OÜ
Aadress: Koolkodu/1, Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.11.2020 09:00 - 04.11.2020 17:00
Koolitajad: Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu OÜ
Aadress: Koolkodu/1, Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2020 09:00 - 11.11.2020 17:00
Koolitajad: Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu OÜ
Aadress: Koolkodu/1, Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 17:00
Koolitajad: Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu OÜ
Aadress: Koolkodu/1, Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.11.2020 09:00 - 25.11.2020 17:00
Koolitajad: Mari Viik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu OÜ
Aadress: Koolkodu/1, Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.12.2020 09:00 - 02.12.2020 17:00
Koolitajad: Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu
Aadress: Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.12.2020 09:00 - 09.12.2020 17:00
Koolitajad: Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu OÜ
Aadress: Koolkodu/1, Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.12.2020 09:00 - 16.12.2020 17:00
Koolitajad: Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Imastu Hooldekodu OÜ
Aadress: Koolkodu/1, Imastu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse