Ettevalmistuskursus tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppija saab ülevaate tervisedenduse alustest, tervisedenduse spetsialisti tööst ja tervisedenduse õppekavast.
Toimumise aeg: 14.06.2021 - 18.06.2021
Registreerimine avatud 07.10.2020
Registreerimine suletud alates 09.06.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 10 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: 10 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ttk.ee/
Ettevalmistuskursus tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks (e-kursus)
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Kursus koosneb iseseisvast tööst e-õppe keskkonnas (Moodle) ja rühmaarutelust virtuaalses klassiruumis (Zoom). Esimene osa sisaldab videoloenguid, materjalide läbitöötamist ja praktilisi ülesandeid ning selle sooritab osaleja vabalt valitud ajal ajavahemikus 14.-17.06. Ühine arutelu koos kõikide kursusel osalejatega toimub 18.06 kell 10:30-12:00. Arutelule eelnevalt koostab iga osaleja isikliku eneseanalüüsi.

Koolitus toimub Zoom ja Moodle keskkondades. Täpsem info tuleb vahetult enne koolituse algust osaleja e-maili peale.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • selgitab mõiste „tervis“;
  • nimetab Eesti rahvastiku terviseprobleemid;
  • kirjeldab tervisedendaja tööülesandeid;
  • kirjeldab valmisolekut tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks.
Sihtgrupid: Õpilane.
Tervisedenduse erialast huvitatud potentsiaalsed üliõpilased.
Sisukirjeldus:

Tervisedenduse ettevalmistuskursuse loomise aluseks on eelkõige Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sisseastumiskatsete ja vilistlaste tagasiside tulemused. Kursus ja tervisedenduse õppekava baseeruvad rahvusvahelisel tervisedendaja kutsestandardil.

Õpisündmuse teemad:
  1. Sissejuhatus tervisedendusse ja Eesti rahvastiku terviseolukord.
  2. Tervisedenduse spetsialisti tööülesanded.
  3. Õppimine tervisedenduse õppekaval.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: e-kursus (Zoom ja Moodle)
Hindamisviisid: Mõistekaart
1. Selgitab mõiste „tervis“:
▪ lähtub holistlikust käsitusest

Tööleht
1. Nimetab Eesti rahvastiku terviseprobleemid:
▪ kolm olulisemat terviseprobleemi.
2. Kirjeldab tervisedendaja tööülesandeid:
▪ vähemalt neli ülesannet;
▪ näited võimalikest töökohtadest.

Eneseanalüüs.
1. Kirjeldab valmisolekut tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks:
▪ motivatsioon;
▪ hoiakud ja väärtused;
▪ võimalused ja takistused.
Osalemise eeldus: Vähemalt keskharidus
Lõpetamise tingimused:

Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus, õpiväljundid mitteomandanud õppijale tõend.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Koolitusmaterjalid; 2. Tervisedendaja, tase 6. Kutsestandard. (2019). Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu. https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10750731 3. Tervisedenduse õppekava. (2020). Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. https://ttk.ee/sites/ttk.ee/files/TE_26.05.2020.pdf
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Nele Kunder töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, on Tervisedenduse õppekava juht, õppejõud-lektor.
Haridustee: 2013–2015 Tartu Ülikool, rahvatervishoid (epidemioloogia)
2007–2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedendus

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Nele_Kunder/est

Brith Kupper töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee:
2019–... Tartu Ülikool, haridusinnovatsioon
2016–2019 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedendus, cum laude

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Brith_Kupper/est
Õppekavarühm: Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarüh

Tagasi kalendrisse