Abihooldustöötaja algkoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Hooldekodudes tööd alustavad abihooldustöötajad, kelle eesmärk on toetada ja abistada väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Toimumise aeg: 02.11.2020 - 03.11.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2020. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud
  • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Piret Vaarask (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub e-õppena Google Meet keskkonnas. Vajalik on e-posti aadress, soovitavalt gmail. Interneti ühendus ja tahvel/telefon/arvuti olemasolu.

Koolituspäevad toimuvad järgmistel kuupäevadel:
02.11.2020 kell 9-15.10
03.11.2020 kell 9-15.10
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oskab hooldustoiminguid ergonoomiliselt teostada.

Rakendab tervishoiu-, ohutuse-, ja hügieeninõudeid.

Sisukirjeldus:

1EKAP (26h)

 

 

Õpiväljund 1 Abistamine ja hooldustegevuste läbiviimine ( e-õpe 2  ak t)

Teemad: Eetika põhimõtted, liigid ( sh. kutse-eetika, aitamiseetika.),  eetilised vastuolud, väärtuskonfliktid, konfidentsiaalsus sh,  abistamises).

Loeng lõpeb testiga.


 

Õpiväljund 2 Hügieeninõuded  ( e-õpe 3 ak t, iseseisev töö 3 tundi)

Teemad: Antiseptika, aseptika, desinfektsioon, epideemia, dekontaminatsioon, infektsioon, hügieen, isolatsioon, ESBL jne.

Iseseisev töö: koostab kirjaliku kokkuvõtte hügieeninõuetest asutuses

Loeng lõpeb testiga


 

Õpiväljund 3 Hooldustoiminguid sh ergonoomilised töövõtted ( e-õpe 9 ak t, iseseisev töö 9 tundi)

Teemad:

Hooldust vajava inimese abistamine igapäevaelu toimingutes.

Surija hooldus.

Inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine elu erinevatel etappidel.

Ergonoomika mõiste, kujunemine ja eesmärk.

Ergonoomiliste töövõtete kasutamine, töövõime säilitamiseks.

Abivajaja ergonoomiline abistamine erinevates keskkondades ja toimingutes.

Abivahendite mõiste. Abivahenditega seotud teenused.

Liikumisabivahendid ja nende liigid.

Tõstmise ja liigutamise abivahendid.

Abivajaja juhendamine abivahendite kasutamisel. Ergonoomilised töövõtted. Infektsioonikontrolli põhimõtted (isikukaitsevahendid), hooldustoimingud, ergnoomika.

Loeng.

Iseseisev töö.

Loengud lõpevad testiga


Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub e-õppena veebikoolitusena.

Nõuded õppijale:
• E-õppe läbiviimiseks vajalik arvuti/telefon/tahvelarvuti olemasolu
• Arvutikasutamise oskus algtasemel ( internet, gmail)
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded: huvi antud valdkonna vastu. On võimeline õppetööks ise kasutama arvutit/oskab kasutada kellegi abiga arvutit.
Lõpetamise tingimused:

 Sooritanud lõpetamiseks vajalikud tööd ja teoreetiliste teadmiste test.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Saadetakse õppijale e-postile.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: ÕV 1, 2 koolitajal - kõrgharidus antud valdkonnas. ÕV 3 meditsiiniline haridus.
Märksõnad: Hooldajad
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse