Pilulambi biomikroskoopia

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmised pilulambi ehitusest, oskused seda käsitseda ning teadmised erinevatest valgustustehnikatest.
Toimumise aeg: 03.06.2021 - 11.06.2021
Kontaktpäev:
  • Esimene koolituspäev (03.06.2021 10:00 - 03.06.2021 15:30)
  • Teine koolituspäev (11.06.2021 10:00 - 11.06.2021 15:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 18 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 8 osalejat
Hind osalejale: 140 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Pilulambi biomikroskoopia
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolituspäevadeks on 03.06 ja 11.06.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on maski kandmise kohustus ja kaasas peavad olema vahetusjalanõud!
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • teab pilulambi erinevaid osi;
  • oskab käsitseda pilulampi;
  • teab ja oskab kasutada erinevaid valgustustehnikaid.
Sihtgrupid: optometristid
Sisukirjeldus:

Teemad:

1. Pilulambi ehitus

- valgustussüsteem

- vaatlussüsteem

- suurendus

2. Pilulambi käsitsemine  

- fokusseerimine

- kliendi sättimine

- uuringu järjekord

- rutiinne silmakontroll pilulambiga

3. Valgustustehnikad

-Difuusne valgustus

-Otsesed valgustustehnikad

-Mitteotsesed valgustustehnikad

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Teoreetiline test 75%
Praktiliste ülesannete lahendamine
Osalemine teoreetilistes loengutes 80%
Praktikumidest osavõtt 100%
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loengud ja praktikumid toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auditooriumides ja optomeetria õppetooli õppelaboratooriumides.
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja see lõpeb teoreetilise testi (lävend 75%) ja praktilise ülesande lahendamisega.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine teoreetilistes loengutes (mitte vähem kui 80%), praktikumidest osavõtt (100%).

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. The Slit Lamp Primer. Janice K. Ledford, Valerie Sanders, 2006. 2. Slit-lamp Biomicroscopy in Primary Eye Care Biswajit Mondal 2013
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Cintia Räppo töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna ja Instrumentarium Optika OÜ, Optometrist-koolitaja
Haridustee: 2008–2011 Läti Ülikool, Matemaatika ja Füüsika Teaduskond, optomeetria õppetool
2000–2003 optometrist, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Täpsem info:https://www.etis.ee/CV/Cintia_Räppo/est
Õppekavarühm: Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
Esimene koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.06.2021 10:00 - 03.06.2021 15:30
Koolitajad: Cintia Räppo (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Teine koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.06.2021 10:00 - 11.06.2021 15:30
Koolitajad: Cintia Räppo (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse