Esmaabi täiendõppe koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusele ootame lasteasutuse töötajaid.
Toimumise aeg: 06.10.2020 - 06.10.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
 • Praktiline: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 30 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Terlika Vaar (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub 06.10 kell 8.30-15.30, II korrus, ruum 206
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika.
 • Kasutab õigeid elustamisvõtteid.
 • Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut.
 • Teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanud liigest.
 • Annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste korral.
 • Oskab anda abi selgrootrauma kahtluse korral.
 • Oskab anda esmaabi alajahtumise korral.
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega.
Sisukirjeldus:
- Kannatanu seisundi hindamine
- Esmaabi andmise taktika
- Elustamine ja selle tehnika
- Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
- Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
- Verejooksu peatamise võtted
- šoki olemus ja selle tunnused
- Haavade teke
- Sidumise tehnika ja reeglid
- Kolmnurkrätiku kasutamine
- Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
- Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
- Luumurdudega kaasnevad ohud
- Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
- Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
- Praktiliste oskuste omandamine ja teadmiste kontroll


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: Eelnevalt on läbitud 16 tunnine esmaabikoolitus.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus 100% osalemine, teadmiste kontroll. Edukal läbimisel tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja peab omama esmaabikoolitaja kehtivat tunnistust.
Õppekavarühm: Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarüh
Õppekava kinnitamise kuupäev: 24.10.2017
Käskkirja number: nr 1-2/13

Tagasi kalendrisse