A2-taseme inglise keele koolitus (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on anda teadmised inglise keele grammatikast ja üldsõnavarast, mis vastab tasemele A2.
Toimumise aeg: 17.05.2021 - 31.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 60 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
A2-taseme inglise keele koolitus (e-kursus)
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub veebi keskkondades Moodle ja Zoom.
Zoomi tunnid toimuvad järgmistel aegadel:
17.05.2021 kell 12:30-14:00
24.05.2021 kell 12:30-14:00
31.05.2021 kell 12:30-14:00
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • valdab A2 tasemel grammatikat;
 • valdab A2 tasemel sõnavara.
Sihtgrupid: A1 taseme läbinud täiskasvanud õppurid, teadmisi värskendada soovivad täiskasvanud õppurid.
Sisukirjeldus:

Teemad:

 • A1 taseme teemade kordamine, pere ja kodu.
 • Lihtminevik jaatus, pood.
 • Lihtminevik eitus, kohvik.
 • Lihtmineviku küsimuste moodustamine, numbrid+järgarvud.
 • Kestev minevik jaatus, aastaajad.
 • Kestev minevik eitus, pühad.
 • Kestev minevik küsimused, hobid.
 • Eessõnad: aega näitavad eessõnad, elulugu.
 • Eessõnad: tegusõnad+eessõnad, tänav.
 • Kordamine.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus on 100% veebipõhine ja see toimub Moodle keskkonnas.
Hindamisviisid: Kursusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja iga osa läbimisel sooritab osaleja enesekontrolli testi (sõnavara, grammatika ja lõputest), mille läbimise lävendiks on 51%.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Grammar Practice Book. Koolibri, 1996. 2. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English with answers. Cambridge University Press, 2001. 3. Internet sources, Quizlet.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt kõrgharidus õpetatavas valdkonnas.
Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Oie_Tahtla/est
Õppekavarühm: Keeleõpe

Tagasi kalendrisse