Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine) (23 TP)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud kutse Ehitusjuht tase 6 taastõendamiseks. Koolitus annab 23 TP(täiendkoolituspunkti)
Toimumise aeg: 09.04.2021 - 17.04.2021
Registreerimine avatud 30.09.2020
Registreerimine suletud alates 07.04.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (09.04.2021 09:00 - 09.04.2021 16:50)
 • 2. kontaktpäev (10.04.2021 10:00 - 10.04.2021 17:45)
 • 3. kontaktpäev (16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 16:45)
 • 4. kontaktpäev (17.04.2021 09:00 - 17.04.2021 13:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 275 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool) https://www.etis.ee/CV/Martti_Kiisa/est
 • Dea Kuldorg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Andres Kuningas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Aivars Alt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • omab ülevaadet hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest;
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi;
 • omab ülevaadet enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest;
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest;
 • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära;
 • omab ülevaadet põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest;
 • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi;
 • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid.
Sihtgrupid: Ehitusjuhid (tase 6)
Eesmärgid: Ehitusjuht 6 kutse taastõendamine (tegevusalal – üldehituslik ehitamine). Koolitus annab 23 TP(täiendkoolituspunkti)
Sisukirjeldus:
 • koormused
 • monteeritav raudbetoonkarkass
 • monoliitne raudbetoonkarkass
 • monteeritavad paneelmajad
 • teraskonstruktsioonid
 • kivikonstruktsioonid
 • puitkonstruktsioonid
 • hoonete rekonstrueerimine
 • ehitusstaatika
 • ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh.tööde korraldus objektil.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Valikvastustega testi lahendamine. Test loetakse sooritatuks kui on 70% õigeid vastuseid.
Osalemise eeldus: Ehitusjuht 6. tase kutse andmise kord 13.02.2019 (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10539502)

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Eksami sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: ehitusjuht, kutse taastõendamine, tase 6
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.04.2021 09:00 - 09.04.2021 16:50
Koolitajad: Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool), Andres Kuningas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: veebipõhine Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.04.2021 10:00 - 10.04.2021 17:45
Koolitajad: Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: veebipõhine Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 16:45
Koolitajad: Aivars Alt (Tallinna Tehnikakõrgkool), Dea Kuldorg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: veebipõhine Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2021 09:00 - 17.04.2021 13:00
Koolitajad: Dea Kuldorg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: veebipõhine Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse