A1-taseme inglise keele koolitus (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on anda teadmised inglise keele grammatikast ja üldisest sõnavarast, mis vastab A1-tasemele.
Toimumise aeg: 06.04.2021 - 27.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 18 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 13 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 60 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Kateriina Rannula (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
A1-taseme inglise keele koolitus (e-kursus)
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub 100% veebi keskkonnas.
7. aprill 10:30 - 12:00
14.aprill 10:30 - 12:00
21. aprill 10:30 - 12:00
26. aprill 10:30 - 12:00
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • valdab A1-tasemel grammatikat;
 • valdab A1-tasemel üldkeele sõnavara.
Sihtgrupid: Täiskasvanud õppurid, kes alles alustavad inglise keele õppimist või soovivad oma kunagi omandatud teadmisi värskendada.
Sisukirjeldus:

Teemad:

 • Inglise keele hääldusreeglid.
 • Tutvumine ja tervitamine.
 • Numbrid ja järgarvud.
 • Nädalapäevad ja ajamäärused.
 • Kuud ja aastaajad.
 • Vestlus – suhtluskeele küsimused ja vastused.
 • Perekond.
 • Tegusõna „olema“.
 • Kasulikud väljendid suhtlemisel.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus on 100% veebipõhine ja see toimub Moodle keskkonnas.
Hindamisviisid: Kursusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja iga osa lõpus sooritab osaleja enesekontrollitesti ((sõnavara, grammatika ja lõputest), mille läbimise lävendiks on 51%.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Grammar Practice Book. Koolibri, 1996. 2. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English with answers. Cambridge University Press, 2001. 3. Internet sources, Quizlet.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt kõrgharidus õpetatavas valdkonnas.
Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Kateriina_Rannula/est
Õppekavarühm: Keeleõpe

Tagasi kalendrisse