Aia planeerimine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpitoas antakse kõige tähtsamad nõuanded ja algteadmised, mis on vajalikud aia loomisel.
Toimumise aeg_x: 23.10.2020 - 23.10.2020
Kontaktpäev:
  • Päevakava (23.10.2020 18:00 - 23.10.2020 20:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 3 akad. tundi
  • Auditoorne: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Õpituba korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga.

Koolitajad:
  • Heli Molok (Tallinna Kopli Ametikool)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Täpsem info ja registreerimine: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/

Lisainfo ja küsimused: Marina Laidla, tel 513 5779, marina.laidla@tallinnlv.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • teab erinevaid aiaplaneeringudi;
  • saab aru taimevalikust ja -kasvatusest;
  • oskab mulla lõimise analüüsi lihtmeetodil ja mõistab vajalikkust;
  • teab kastmise, kahjuritõrje ja komposteerimise looduspäraseid viise.
Sihtgrupid: Tallinna elanikud (mh kogukonnaaedade tegevustes osalejad), kes on huvitatud linnaaiandusest ja rohelisest mõtteviisist üldiselt.

Tallinna munitsipaalasutuste töötajad (nt lasteaiad, koolid, linnamuuseumid, noortekeskused, huvikeskused, hoolekandeasutused), kes rakendavad õpitubades saadud teadmisi oma asutustes õppeaedade rajamisel ja arendamisel või muudes keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimisel oma asutustes.
Eesmärgid: Õpitubade programmi eesmärk on läbi linnaaianduse soodustada Tallinna munitsipaalasutustes ja laiemalt Tallinna elanike seas rohelise mõtteviisi ja jätkusuutlikku eluviisi levikut ning suurendada keskkonnateadlikkust.
Sisukirjeldus:

Aeda luues ja taimi kasvatades on oluline kohe algul läbi mõelda, kas pind on väike, ruum piiratud, kas tahetakse rajada köögiviljaaeda või istutada marjapõõsaid ja -puid, kas tahetakse kasvatada taimi kastides maapinnast eraldatuna või peenras. Harjutusena mõeldakse milliseid taimi aias kasutada ja koos tehakse peenraplaan. Räägitakse taimede ettekasvatusest, kastmisviisidest, kahjuritõrjest, komposteerimise vajalikkusest. 

Õpisündmuse teemad:

Teoreetilises osa käsitletakse järgmisi teemasid:

·         erinevad aiaplaneeringud;

·         taimevalik ja -kasvatus;

·         mulla lõimise analüüs lihtmeetodil ja valik;

·         kastmise, kahjuritõrje ja komposteerimise looduspärased viisid.


Praktilises osas saab iga osaline luua aiaplaani. Praktilise osa tulemusel oskab osaline:

·         analüüsida ja planeerida oma taimekasvatuse vajadusi ja võimalusi;

·         luua lihtsat aiaplaani.

Õppevorm: auditoorne
Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Heli Molok – Tallinna Kopli Ametikooli aianduse eriala kutseõpetaja, põllumajanduseteaduse magister aianduse erialal.
Õppekavarühm: Aiandus
Päevakava - Üldinfo
Toimumise aeg_x: 23.10.2020 18:00 - 23.10.2020 20:00
Koolitajad: Heli Molok (Tallinna Kopli Ametikool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Marina Laidla, tel 513 5779, marina.laidla@tallinnlv.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse