Ettevalmistus mehhatrooniku 4. taseme kutsekvalifikatsiooni eksamiks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus NB! Registreerumislik asub koolitusinfo all! Hoiab mehhatroonikaseadmed ja süsteemid töös, hooldab ja remondib järgides ohutusnõudeid.
Toimumise aeg: 27.10.2020 - 17.12.2020
Registreerimine avatud 21.09.2020
Kontaktpäev:
 • 1. päev (27.10.2020 16:00 - 27.10.2020 20:00)
 • 2. päev (29.10.2020 16:00 - 29.10.2020 20:00)
 • 3. päev (03.11.2020 16:00 - 03.11.2020 20:00)
 • 4. päev (05.11.2020 16:00 - 05.11.2020 20:00)
 • 5. päev (10.11.2020 16:00 - 10.11.2020 20:00)
 • 6. päev (12.11.2020 16:00 - 12.11.2020 20:00)
 • 7. päev (17.11.2020 16:00 - 17.11.2020 20:00)
 • 8. päev (19.11.2020 16:00 - 19.11.2020 20:00)
 • 9. päev (24.11.2020 16:00 - 24.11.2020 20:00)
 • 10. päev (26.11.2020 16:00 - 26.11.2020 20:00)
 • 11. päev (01.12.2020 16:00 - 01.12.2020 20:00)
 • 12. päev (03.12.2020 16:00 - 03.12.2020 20:00)
 • 13. päev (08.12.2020 16:00 - 08.12.2020 20:00)
 • 14. päev (10.12.2020 16:00 - 10.12.2020 20:00)
 • 15. päev (15.12.2020 16:00 - 15.12.2020 20:00)
 • 16. päev (17.12.2020 16:00 - 17.12.2020 20:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 120 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Praktiline: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

*Koolitust rahastatakse ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja

õppimisvõimaluste avardamine" vahenditest.

*Tutvu TTHK täienduskoolituste õppekorraldusega siin.

*Tallinna Tööstushariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner alates 2010. aastast.

*Kui soovite koolitusel osaleda Eesti Töötukassa koolituskaardi kaudu, palun märkige see kindalasti ära osalussoovi põhjenduses!

Korraldav asutus: Tallinna Tööstushariduskeskus
Projektijuht: Kirke Võisula, kirke.voisula@tthk.ee
Ettevalmistus mehhatrooniku 4. taseme kutsekvalifikatsiooni eksamiks
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Mõistab mehhatroonikasüsteemide liigitust vastavalt nende tööpõhimõtetest ja kasutusalast.
 • Paigaldab, häälestab ja demonteerib alamsüsteemide mehhatroonikaseadmeid vastavalt paigaldusjuhendile.
 • Paigaldab, häälestab ja hooldab tootmismehhatroonika seadmeid lähtudes tehnoloogilisest protsessist.
 • Programmeerib tootmisautomaatikas kasutatavaid PLC kontrollereid.
 • Rakendab tööstusautomaatika tootmisliini tüüpmudeleid tarkvaralises arenduskeskkondades. 
 • Järgib tootmismehhatroonika seadmete- ja alamsüsteemide paigaldamisel, hooldamisel ja remondil töötervishoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid.

Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud mehhatroonika, automaatika ja elektroonika valdkonnas töötavad või tööturule siseneda soovijad. Soovituslikud on algteadmised kontrollerite energeetikast ja automaatikast ning soov sooritada kutseeksam.
Sisukirjeldus:

1) loeb ja tõlgendab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme;

2) paigaldab, reguleerib, juhib ja kontrollib tootmisprotsessiga (nt elektritootmine, keemiatööstus) seotud tootmisseadmeid ja roboteid, mõistes tootmisprotsessi olemust;

3) paigaldab automaatikakaablid, teeb vajalikud automaatikakaablite ühendused;

4) täidab seadmete ja süsteemide töös hoidmise, hoolduse ja remondiga seotud tööülesandeid.


Õpisündmuse teemad:

Auditoorsete tööde teemad:

Analoogandurid.

Analoogtäiturid. 

Mitmebitiliste operandidega loogikateheted. 

Aritmeetilised ja  teisendusfunktsioonid.        

PID kontroller.                                           

Operaatorpaneeli programmeerimine.           

Infovõrgud.                                                     

Andurid ja nende käit.                                             

Täiturid ja nende käit.                                             

PLC kontrollerid ja nende häälestus.                      

Automaatjuhtimise visualiseerimine.   

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=9106 tundides:

(http://www.tthk.ee/PLC/ , testid, projektitöö, rühmatöö või muus vormis)               

Praktiliste tööde lühikirjeldused:

Praktilised ülesanded vedeliku tasapinna, temperatuuri ja silindrite liikumise juhtimiseks   

Õppekeskkonna kirjeldus:

Varustus

Õppestendid:

- Kaks silindrit

- Kontroller LOGO

- Kontroller S7 1200

Arvutid õppestendide  kontrollerite programmerimiseks

Projektor

Õpetaja arvuti

Digitahvel

Õppevorm: kombineeritud
Hindamisviisid: Õpingute lõpetamise tingimuseks on kirjaliku testi ja praktilise lõputöö sooritamine.
Test loetakse sooritatuks kui õigete vastuste osatähtsus moodustab vähemalt 50%. Lõpphindest moodustab test 30%. Lõpphindest moodustab praktiline töö 70%.
Osalemise eeldus: Algteadmised kontrollerite energeetikast ja automaatikast.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus kui on omandatud õpiväljundid ja vastavad kompetentsid vähemalt lävendi tasemel ja õppeprotsessist on osavõtt olnud vähemalt 70%. Muudel tingimustel väljastatakse osalejatele koolitusel osalemise kohta tõend (alus: Täienduskoolituse standard § 3).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://moodle.hitsa.ee/course/view...
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Eduard Brindfeldt - TTHK mehhaanika ja elektroonika osakonna juhataja alates 2004. a. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnika Ülikooli /filosoofia doktor energia- ja geotehnika kraadiga ja omab praktilise töö kogemust 2002. aastast.
Virgo Rotenberg - TTHK mehhatroonika ja automaatika valdkonna juht alates 2009. a. Ta on lõpetanud TPI ja omab praktilise töö kogemust 35 aastat.
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Märksõnad: mehhatroonika, tootmisautomaatika, elektroonika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.10.2020 16:00 - 27.10.2020 20:00
2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.10.2020 16:00 - 29.10.2020 20:00
3. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.11.2020 16:00 - 03.11.2020 20:00
4. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.11.2020 16:00 - 05.11.2020 20:00
5. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.11.2020 16:00 - 10.11.2020 20:00
6. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2020 16:00 - 12.11.2020 20:00
7. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.11.2020 16:00 - 17.11.2020 20:00
8. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.11.2020 16:00 - 19.11.2020 20:00
9. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.11.2020 16:00 - 24.11.2020 20:00
10. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.11.2020 16:00 - 26.11.2020 20:00
11. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.12.2020 16:00 - 01.12.2020 20:00
12. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.12.2020 16:00 - 03.12.2020 20:00
13. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.12.2020 16:00 - 08.12.2020 20:00
14. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.12.2020 16:00 - 10.12.2020 20:00
15. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.12.2020 16:00 - 15.12.2020 20:00
16. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.12.2020 16:00 - 17.12.2020 20:00

Registreeri

Tagasi kalendrisse