Ettevalmistus müüja-klienditeenindaja 4. taseme kutsekvalifikatsiooni eksamiks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Osaleja tuleb toime kaupade käitlemise, klientide teenindamise ja kaupade müümisega rakendades koolitusel saadud teadmisi ja oskusi oma töös ning on võimeline sooritama müüja-klienditeenindaja 4. taseme kutseeksami. NB! Regamisnupp asub koolitusinfo all!
Toimumise aeg: 04.02.2020 - 20.10.2020
Kontaktpäev:
 • 1. päev (12.10.2020 09:00 - 12.10.2020 17:00)
 • 2. päev (20.10.2020 09:00 - 20.10.2020 17:00)
 • 3. päev (27.10.2020 09:00 - 27.10.2020 17:00)
 • 4. päev (03.11.2020 09:00 - 03.11.2020 17:00)
 • 5. päev (10.11.2020 09:00 - 10.11.2020 17:00)
 • 6. päev (17.11.2020 09:00 - 17.11.2020 17:00)
 • 7. päev (24.11.2020 09:00 - 24.11.2020 17:00)
 • 8. päev (01.12.2020 09:00 - 01.12.2020 17:00)
 • 9. päev (08.12.2020 09:00 - 08.12.2020 17:00)
 • 10. päev (15.12.2020 09:00 - 15.12.2020 17:00)
 • 11. päev (22.12.2020 09:00 - 22.12.2020 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 120 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Praktiline: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

*Koolitust rahastatakse ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja

õppimisvõimaluste avardamine" vahenditest.

*Tutvu TTHK täienduskoolituste õppekorraldusega siin.

*Tallinna Tööstushariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner alates 2010. aastast.

*Kui soovite koolitusel osaleda Eesti Töötukassa koolituskaardi kaudu, palun märkige see kindalasti ära osalussoovi põhjenduses!

Korraldav asutus: Tallinna Tööstushariduskeskus
Projektijuht: Kirke Võisula, kirke.voisula@tthk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Mõistab müüja-klienditeenindaja vastutust ja rolli nii kaupade käitlemisel kui ka kliendisuhete kujundamisel kaubandusettevõttes.
 • Tunneb toidu- ja esmatarbekaupade koostist ja märgistust, lähtudes müüja-klienditeenindaja töö eripärast.
 • Tutvustab kaupu lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest. Tuleb toime erinevate klientide teenindamisel, tagades kliendi rahulolu.
 • Selgitab välja kliendi vajadused küsimise- ja kuulamistehnikate abil.
 • Väljendab ennast teenindamisel ja müümisel arusaadavalt.
 • Arveldab klientidega ja koostab arveid vastavalt nõuetele.
Sihtgrupid: Kaubandusvaldkonna eriharidusega ja/või töökogemusega, põhi- või keskharidusega töötajad, kes soovivad sooritada kutsekvalifikatsiooni eksamit.
Eesmärgid: Täiendada müüjate kutseoskusi ning valmistuda müüja-klienditeenindaja 4. taseme kutseeksami sooritamiseks.
Sisukirjeldus:

Auditoorne osa: 

1. Kaubatundmine 

Kaupade liigitamine, sortiment, koostis ja omadused, kvaliteet, nõuded, märgistus, kasutamine, säilitamine. Kaubandusvaldkonna seadusandlus. 

2. Teeninduspsühholoogia 

Suhtumine, kliendiga suhtlemisvajadus ja võimalused. Suhtlemisprotsess ja selles tekkivad väljakutsed. Käitumisviisid. Ettevõttesisene suhtlemine. Meeskonnatöö. 

Teeninduskultuur ja teeninduse kvaliteet. Erineva kultuuritausta ja erivajadustega klientide teenindamine. Väärtushinnangute ja hoiakute mõju teenindusele. Kliendikeskne teeninduskäitumine. Ostmist mõjutavad tegurid. Mõjutamistehnikad ja kliendi mõjustamine. 

Teenindusprotsess. Kliendikontakti loomine ja kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja müük, kliendikontakti lõpetamine, müügijärgne suhtlemine kliendisuhte hoidmise eesmärgil. 

Praktiline osa: 

Teeninduspsühholoogia. 

Õppekaupluses video- ja suhtlustreeningud.  

Kaupade tutvustamine vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.  

Klienditeeninduslike situatsioonülesannete probleemülesannete lahendamine, videotreeningud ja analüüsid.

Kaubatundmine: 

Kaupade koostise leidmine ja info selgitamine; kaupadelt märgistuse leidmine ja info selgitamine. 

Kassatöö: 

Müügi- ja ühikuhindade arvutamine, nõuetekohase arve koostamine, arveldamine kliendiga. 

Teooria testide lahendamine.  

Õpisündmuse teemad:
 • Kaupade käitlemine ja kaubatundmine.
 • Teenindamine ja müümine.
 • Kassatöö.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorse ja praktilise töö läbimisel on kasutada kaks õppeklassi:
10. kohaline arvutiklass, milles on veel dataprojektor + arvuti ja pabertahvel.
30. kohaline seminariruum, milles on ettevõttes kasutusel olevad kassaaparaadid, dataprojektor, arvuti ja pabertahvel.
Hindamisviisid: Õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt proovieksamiga.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ning proovieksami sooritamine positiivsele tulemusele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: 1. www.riigiteataja.ee 2. http://kaupmeesteliit.ee/juhendid-ja-seadused/ 3. Kuura, E. (2012). Tekstiilide hooldus. http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/tekstiilid/?Avaleht 4. Padu, L., Schumann, S. (2004). Puhas kodu ja puhtad rõivad. Tallinn: Ilo. 5. Kikas, H., Antson, A., Joosu, E., Kiivit, E., Koger, E., Pärn, K., Vetka, V. (2012). Kaubandusalane toidukaupade õpik. http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kaubandusalane_toidukaupade_6pik.pdf 6. Kuura, E. (2003). Puhastusteenindus: puhastuskeemia, töövahendid, puhastusmeetodid. Tallinn: Ilo. 7. Kikas, H., Mets, S., Koger, E. (2007). Tööstuskaubaõpetus. Tallinn: Argo. 8. Kidron, A. (2004). Suhtlemine: inimsuhted ja suhtlemispsühholoogia. http://dspace.ut.ee/handle/10062/259 9. Bacon, T (2014). Mõju elemendid. Äripäeva kirjastus. 10. Cialdini, R. (2014). Mõjustamise psühholoogia. Kirjastus Pegasus. 11. Israel, S. (2011). Küsi, kuula, peegelda. Väärtuspõhise müügi käsiraamat. Tallinn: Äripäev 12. Soone, I.(2010). Kliendilojaalsuse kuldraamat: kuidas võita ja hoida kliente. Tallinn: Äripäev.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Ethel Reier: Nord Akadeemia psühholoogia bakalaureus (cum laude); TTÜ Majandusteaduskond, personalijuhtimise magister 2018.
Mare Muskat: Tallinna Ülikool 2009- 2013 Magistrantuur, eriala: andragoogika
(magistritöö teemal – Koostöös õppimise toetamine); alates 2012 - Koolituskursused OÜ, eneseväljenduse, teenindus- ja meeskonnatöö koolitaja; 2010 -2012 Transcom Eesti OÜ, telefoniteeninduse ja müügikoolituste koolitaja; 2007-2009 Swedbank AS, investeerimisvaldkonna ja müügi- ning nõustamisoskuste koolitaja.
Marika Merilai: Tartu Ülikool Majandusteaduskond 1976 – kaubandusökonoomika magistrer; Kaupmeeste Liidus tegevdirektor 2000-2015, 2016 nõunik, kaubanduse kutsekomisjoni esimees 2004 - … marika.merilai@gmail.com
Krista Sillajõe: Tallinna Kergetööstustehnikum, tehnik-kaubatundja 1993; THK kutseõpetaja al 2017. krista.sillajoe@tthk.ee
Rain Veetõusme: 2010 a. Tallinna Ülikool, info- ja kommunikatsiooniteaduste doktor;
THK õpetaja alates 2010 a.
Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus
Märksõnad: klienditeenindus, teeninduskultuur, seadusandlus, kaubatundmine, kliendikesksus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2020 09:00 - 12.10.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.10.2020 09:00 - 20.10.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
3. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.10.2020 09:00 - 27.10.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
4. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.11.2020 09:00 - 03.11.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
5. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.11.2020 09:00 - 10.11.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
6. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.11.2020 09:00 - 17.11.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
7. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.11.2020 09:00 - 24.11.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
8. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.12.2020 09:00 - 01.12.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
9. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.12.2020 09:00 - 08.12.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
10. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.12.2020 09:00 - 15.12.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
11. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.12.2020 09:00 - 22.12.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Tööstushariduskeskus
Aadress: Sõpruse pst 182 , Kristiine linnaosa, 13424 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Proovieksam

Tagasi kalendrisse