Positiivse õpikeskkonna loomine ja tervist säästev tööviis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus nii koolide kui lasteaedade õpetajatele oma vaimse ja emotsionaalse tervise väärtustamisest ja hoidmisest ning terve ja turvalise õpikeskkonna loomisest ja hoidmisest.
Toimumise aeg_x: 04.11.2020 - 25.11.2020
Registreerimine avatud 17.09.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Praktiline: 14 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 23 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Anne Uibo (Tartu Kutsehariduskeskus)
  • Siim Värv (Tartu Herbert Masingu Kool)
Korraldav asutus: Sihtasutus Tartu Rahvaülikool
Projektijuht: Relika Tarend, relika@rahvaylikool.ee, tel: 7361537
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://rahvaylikool.ee/koolitused/6357/kursus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Sihtasutus Tartu Rahvaülikool
Aadress: Pepleri tn 4 , Tartu linn, 51003 , Tartu maakond, Eesti
URL: https://rahvaylikool.ee/kontakt/
Lisainfo: 4.nov Pepleri 4 (1.korrus), 5., 24., 25.nov Vaksali 7 (1.korrus)
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu

• analüüsib oma rolli õpetajana;

• kujundab teadlikult positiivset õpikeskkonda ja tuleb toime keeruliste olukordadega, kasutades tõhusaid suhtlemistehnikaid ning probleemilahendamisoskusi;

• mõistab ja juhib grupiprotsesse;

• tunneb agressiivse käitumise põhjusi, arenemisfaase ning ennetusmeetodeid;

• tunneb kehtestava käitumise põhitõdesid ja mina kaitseid;

• teab stressi ja läbipõlemise tunnuseid ning hindab enda seisundit;

• tunneb stressiga toimetuleku võimalusi ja valib endale sobivad toimetuleku tegevused;

• väärtustab ennast;

• rakendab tervist säästva ajaplaneerimise võtteid;

• tunneb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid õpikeskkonna loomisel ja enesearengu toetamisel;

• teab võimalusi kuidas luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale.

Sihtgrupid: Koolitusel osaleja töötab õpetaja ametikohal osalise või täistööajaga
Eesmärgid: Koolituse tulemusena õppija väärtustab oma vaimset tervist, loob ja hoiab positiivset ning turvalist õpikeskkonda.
Sisukirjeldus:

I õppepäev 4.nov (7 ak. tundi) Siim Värv

Õpetaja roll õpilase ööpäevas

Õpetaja õpikeskkonna liidrina ja meeskonna juhina

Koostööoskused suhtlemises lapsega seotud isikutega

IKT vahendid õpikeskkonna loomisel ja enesearengu toetamisel. Veebirakenduse Google Classroom tutvustus. Ettevalmistus materjalide, rühmatööde ja iseseisva töö üles laadimiseks ja kasutamiseks.

II õppepäev 5.nov (7 ak. tundi) Siim Värv

Agressiivse käitumise ümberraamistamise ja peegeldamise oskus

Tõhusad suhtlemisoskused ja edukas konfliktide ennetamine klassiruumis

Argessiivse käitumisega toimetulek

Juhtumianalüüsi metoodikad

III õppepäev 24.nov (7 ak. tundi) Anne Uibo

Enesekehtestamise põhivormid, sõnalised ja mittesõnalised kehtestamisvahendeid, toimetulek manipulatiivsete käitumisviisidega

Toetavad mina kaitsed

Stressi faasid, ennetamine ja toimetulek

IV õppepäev 25.nov (7 ak. tundi) Anne Uibo

Läbipõlemise tunnused, ennetamine ja toimetulek

Eneseväärtustamine, selle mõju tervisele ja toimetulekule

Tervist säästev ajaplaneerimine

Iseseisev töö (12 tundi):

eneseanalüüs 1 – mina õpetaja ja klassimeeskonna juhina, eneseanalüüs 2 – minu tervisekäitumine

Õppekava on välja töötatud koostöös Tiina Kallavusega. 

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad vahendid.
Hindamisviisid: Eneseanalüüs 1
Õppija analüüsib põhjalikult oma rolli õpetajana, meeskonna juhina, kirjeldab praktiliste näidete abil grupiprotsesside juhtimise ja probleemilahendamise oskusi ning sõnastab arengukohad. Töö edastamisel kasutab kohaseid IKT vahendeid.

Eneseanalüüs 2
Õppija analüüsib oma tervisekäitumise erinevaid aspekte ja kirjeldab võimalusi tervist tugevdavate oskuste arendamiseks. Töö edastamisel kasutab kohaseid IKT vahendeid.

Juhtumianalüüs
Õppija analüüsib etteantud situatsiooni grupitööna, sõnastab probleemi põhjused, valib asjakohase probleemilahendamise viisi.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise tingimus on, et osaleja töötab õpetaja ametikohal osalise või täistööajaga, ning on pedagoogina/ õpetajana kantud ka EHIS’esse.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 75% õppetöös. Tähtajaks täidetud kõik hindamisülesanded.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Anne Uibo on psühholoogia õpetaja. Töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005.

Siim Värv on töötanud koolitajana alates tudengipõlve algusest. Esmalt noorte-, aja möödudes ka noortega töötavate inimeste koolitajana. Omab töökogemust sotsiaalpedagoogina hariduslike erivajadustega õpilaste koolis. On Tartumaa alaealiste komisjoni liige, internetinõustajana seksuaaltervise vallas, samuti on koordineerinud riiklikul tasemel noorsootöötajate täiendkoolitusi. Töötab arendusjuhina Tartu Herbert Masingu Koolis.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse