Andmeturve ja infosüsteemide turvalisus / Защита данных и безопасность информационных систем

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В ходе курса можно узнать и научиться как распознать опасности в кибер-пространстве; об опасностях социальных сетей и как их избежать; узнать об основных технических средствах для защиты своего оборудования от вредоносных программ и т.д.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: veebikeskkonnas
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Narvas, Jõhvis ja Sillamäel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:


- teab küberruumis varitsevaid ohte ja oskab neid ära tunda;
- teab kuidas käituda olukorras kui on sattutud küberkuritegevuse ohvriks;
- teab sotsiaalmeediaga seonduvaid ohte ja oskab neid vältida;
- teab peamisi tehnilisi vahendeid, kuidas oma seadmeid pahavarade eest kaitsta.

Sihtgrupid: Koolitus on suunatud asutuste ning väikeste ettevõtete juhtidele, tehniliste töötajale, personalispetsialistidele, sekretäridele jm, kelle töö on seotud andmebaaside ja infosüsteemidega ja kellel ei ole IT tausta.

Целевая группа:
Обучение предназначено для руководителей учреждений и малых предприятий, технического персонала, специалистов по кадрам, секретарей и т.д., которые работают с базами данных и информационными системами и не имеют ИТ-опыта.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö - 8 ak tundi

 • Internetist tulenevad ohud, tüüpilised situatsioonid
 • Kuidas ennast Internetist tulenevate ohtude eest kaitsta
 • Riskianalüüs ja turvastandardi
 • Võrguturbe probleemid.
 • Mitmekasutajasüsteemid
 • Opsüsteemide turvamudelid
 • Tulemüürid. Pahavara
 • Sissetungide avastamine.
 • Seadused.
 • E-Identiteet – digipädevused.

 Praktiline töö - ak 18 tundi

 • Paroolide murdmine. Kasutaja tunnuse paroolide tegemine OS Windows 10 abil – 2 tundi.
 • Turvapoliitika. Kasutaja konto. Profiilid. OS Windows 10. – 3 tundi.
 • Krüpteerimine. Faili krüpteerimine VeraCrypt & BitLocker abil - 2 tundi.
 • Meilide signeerimine ja krüpteerimine – 2 tundi.
 • OpenSSL ja sertifikaadid. Sertifikaadi poliitika organisatsioonides Web Serveri basil.- 2 tundi.
 • Wifi turvalisus – 2 tundi
 • ID-kaart ja e-hääletamine – 2 tundi
 • Pahavara ja viiruste uurimine – 3 tundi
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö: koosneb 3 praktilises ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kolmest ülesandest täita vähemalt kaks veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Koolil on olemas arvutiklassid vajalikku tarkvaraga. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale. Ruum vastab tervishoiu ja ohutusnõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Koolituse läbimise eelduseks on arvuti ja interneti kasutamise kogemus

Требования к началу обучения:
Обязательным условием для прохождения обучения является опыт использования компьютера и Интернета.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Bürootöötaja tase 4 kompetentsid: B.2.2, B.2.3.

Registreeri

Tagasi kalendrisse