Kuidas märgata hädas noort: inimõiguste hariduse ja vägivalla ennetuse koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Inimõiguste hariduse ja vägivalla ennetuse teemaline kolmepäevane koolitus noorsootöötajatele ja noortega töötavatele inimestele.
Toimumise aeg: 18.09.2020 - 02.10.2020
Kontaktpäev:
  • 1. päev (18.09.2020 09:00 - 18.09.2020 16:00)
  • 2. päev (01.10.2020 09:30 - 01.10.2020 17:00)
  • 3. päev (02.10.2020 09:50 - 02.10.2020 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 41 akad. tundi
  • Auditoorne: 21 akad. tundi
  • Praktiline: 10 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Kelly Grossthal (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
  • Kerli Kängsepp (Eesti Noorsootöö Keskus)
  • Heili Griffith (Eesti Noorsootöötajate Kogu)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Maari Põim, maari.poim@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Telliskivi tn 60, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Koolituse avapäev toimub Tallinnas Telliskivis Erinevate Tubade Klubis.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks teab koolitusel osalenu, mis on inimõigused, inimõigustealane haridus, soostereotüübid ja sooline vägivald, kohtinguvägivald. Teab, millised on Eesti inimeste väärtused ja hoiakud ning milline on seksuaalse väärkohtlemise olukord Eestis. 

Sihtgrupid: Noorsootöötajad ja noortega töötavad inimesed.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda noorsootöötajatele ja noortega töötavatele inimestele teadmised inimõigustest, inimõiguste haridusest ning nii teadmised kui ka tööriistad, kuidas märgata vägivallaga seotud ohumärke, käsitleda vägivallaga seotud teemasid ning kuidas aidata või suunata vägivallakogemusega noort.
Sisukirjeldus:

Iseenese ja ümbritsevaga hästi toime tulev noor on ühiskonnas arengueeldusi loov jõud – ressurss. Seega on oluline, et igal noorel oleks Eestis võimalik kasvada tingimustes ja toetavas keskkonnas, mis tagaks nende potentsiaali parima kasvu ja avaldumise. Noorsootöötajatel on unikaalne võimalus olla osa noore kujunemisloost, pakkudes mõtestatud tegevuse kõrval ka usalduslikku tuge noore isiksuse arenemisel.  


Noorte seksuaalne väärkohtlemine on Eestis äärmiselt levinud, samal ajal on noorte teadlikkus vaimsest, emotsionaalsest ja seksuaalsest vägivallast madal.

Noored ei saa oma õigusi ja vabadusi praktikas rakendada, kui nende eneseteostust piiravad ja pidurdavad vägivallakogemused, millest ei osata rääkida ja mis jäävad neid ümbritsevatel täiskasvanutel märkamata.


Planeeritava koolituse tulemusena saavad koolituse läbinud noorsootöötajad nii teadmised kui ka tööriistad, kuidas märgata vägivallaga seotud ohumärke, käsitleda vägivallaga seotud teemasid ning kuidas aidata või suunata vägivallakogemusega noort. Lisaks on koolituse fookuses vägivalla olemuse mõtestamine inimõiguste kontekstis, seda läbi nii teooria kui ka eneserefkleksiooni. Igal inimesel on õigus elule ilma kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimiseta ning kehalisele puutumatusele - nende rikkumine kujutab endast meie ühiskonna baasväärtuse - inimõiguste - rikkumist.

Samuti leiavad koolituse käigus käsitlemist ühiskondlikud nähtused, mis soodustavad või viivad vaimse ja füüsilise vägivallani. Näiteks avame võimusuhte ja stereotüüpide teemat, lisaks baasteooriale pakume osalejatele piisavalt aktiivmeetodeid, et mõtestada teemasid nii isiklikust kui ka noorsootöötaja perspektiivist. Eraldi on fookuses soostereotüübid, mis on lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomude, omaduste, neile sobivate rollide, ametite, käitumise, välimuse jms. suhtes. Soostereotüüpide teema käsitlemine vägivalla kontekstis on oluline, kuna seksuaalvägivalla ohvrid on enamasti naissoost ja soostereotüüpsus soodustab vägivalda.


Õpisündmuse teemad:

Inimõigused, inimõiguste haridus, vägivald, sh sooline vägivald ja soostereotüübid, kohtinguvägivald. Eestlaste väärtused ja hoiakud, seksuaalse väärkohtlemise olukord eestis, noorsootöötaja roll vägivalla ennetamisel.

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Ettevalmistava kodutööna peaks osalejad vaataksid e-loengut (20 min) seksuaalvägivalla müütidest:
https://www.youtube.com/watch?v=Dd6HmNq5e88
ja videot seksuaalvägivalla kriisiabikskustest
https://www.youtube.com/watch?v=r841GQCkeSQ&list=UUIkjtFBWPZDjMs9N_mZTW8Q
&index=52
Lõpetamise tingimused:

Tõendi saamise tingimuseks on koolitusel osalemine kõikidel päevadel täies mahus. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kelly Grossthal on pikaaegse inimõiguste valdkonna töökogemusega ekspert ja koolitaja. 15 aasta jooksul on ta vedanud erinevaid inimõiguste, maailmahariduse ja noorte inimõiguste hariduse teemalisi projekte nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Lisaks on ta panustanud mitmete valdkondlike koolitusmaterjalide, käsiraamatute ja uuringute valmimisse.

Heili Griffith. Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht. Lõpetas 2019. aastal magistriõpingud Tallinna Ülikoolis noorsootöö korralduse erialal ning on pikaajalise kogemusega noorsootöö valdkonnas. Viimastel aastatel on täiendanud end inimõiguste valdkonnas ning kasutanud erinevaid võimalusi nende teadmiste rakendamiseks.

Kerli Kängsepp on pikaaegse töökogemusega noorootöö valdkonnas ning kogemustega koolitaja noosootöö ja inimõiguste valdkonnas.

Koolitajad on vähemalt ühe vastava koolitusteemaga sarnase koolituse läbi viinud viimase kolme aasta jooksul.
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.09.2020 09:00 - 18.09.2020 16:00
Toimumise koht: Erinevate Tubade Klubi
Aadress: Telliskivi tn 60, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Korpus A1 IV korrus

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2020 09:30 - 01.10.2020 17:00
Toimumise koht: Stuudio2
Aadress: Eesti
Lisainfo: Stuudio2

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

3. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.10.2020 09:50 - 02.10.2020 16:00
Toimumise koht: Tallinn
Aadress: Endla tn 8, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse