Maanteeveol töötava ohutusnõustaja täienduskoolitus (vene keeles)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ohutusnõustajal peavad olema teadmised tagajärgedest, mida võib endaga kaasa tuua ohtlike veostega seotud õnnetus, teadmised õnnetuste peamistest põhjustest; teadmised seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja kokkulepete nõuetest.
Toimumise aeg: 22.01.2021 - 22.01.2021
Registreerimine avatud 04.09.2020
Registreerimine suletud alates 18.01.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (22.01.2021 09:00 - 22.01.2021 17:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 150 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • on võimeline tagama ohutuse ja nõuetele vastavuse ohtliku kauba veol 
Sihtgrupid: Ohtlike veoste vedusid korraldatavate ettevõtete juhatuse liikmed ja veokorraldajad
Eesmärgid: teadmiste omandamine ohtlike veoste veo ja veoga seotud tugitegevuste (pakkimine, laadimine, täitmine või mahalaadimine) ohutuks läbiviimiseks.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) ja Kemikaaliseaduse 2.pt , § 13 kehtestatud nõuete täitmine.
Sisukirjeldus:
 • ohtlike ainete käitlemist reguleerivad seadusandlikud aktid (Kemikaaliseadus, CLP, ADR9
 • poolte kohustused ja vastutus ohtliku veose veol
 • erisused ohtlike veoste veol
 • erinõuded kõrge riskiga ohtlike veoste käitlemisel, turvakava koostamine
 • ohtlike veoste klassifitseerimine, ohuklassidesse määramine
 • täiendavad nõuded ohtlike veoste pakenditele, pakendite sertifitseerimine, ohtlikke kemikaale sisaldavate veopakendite markeerimine
 • piirangud ohtlike veoste kooslaadimisele
 • täiendavad piirangud ohtlike veoste kombineeritud vedude korraldamisel
Õpisündmuse teemad:
 1. ohtlike veoste klassifikatsioon (lahuste ja segude klassifitseerimise protseduur, ainete nimekirja struktuur, ohtlike veoste klassid ja klassifitseerimise põhimõtted, veetavate ohtlike veoste olemus
 2. üldised kasutatavast veovahendist sõltuvad pakendamise nõuded, nõuded paakidele ja paakkonteineritele (tüübid, koodid, markeerimine, ehitus, esialgne ja korraline kontroll ning katsetamine);
 3. saadetise märgistamine ja tähistamine ohumärgistega, veovahendi tähistamine ohumärgiste ja ohtliku veose tunnusmärgiga;
 4. nõutav informatsioon veokirjas;
 5. kauba lähetamise võimalused ja piirangud
 6. sõitjate vedu;
 7. kooslaadimisega seotud keelud ja ohutusabinõud;
 8. veoste eraldamine; 
 9. veetavate koguste piirangud ja koguste erandid;
 10. teisaldamine ja ladustamine
 11. veoki ja konteineri laadimiseelne ja -järgne puhastamine ning degaseerimine;
 12. meeskond, selle kutseõpe;
 13. veokis olevad dokumendid (veokiri, kirjalikud ohutusjuhendid, sõiduki ohtlike veoste veole lubamise tunnistus, juhi väljaõppe tunnistus, igasuguste piirangute koopiad, parvlaeva kasutamisel lisanduvad dokumendid, muud dokumendid);
 14. ohutusjuhendite kasutamine, meeskonna individuaalsete kaitsevahendite loetelu;
 15. seisva transpordivahendi valvamise nõuded;
 16. vastava transpordiliigi liikluseeskirjad ja piirangud;
 17. tööga seotud ja juhuslikud saasteainete lekkimised;
 18. nõuded transpordivahenditele
Õppevorm: veebipõhine
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused: osalemine auditoorses töös ja testi läbimine
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: sõitjatevedu, reisijatevedu, liiklusohutus, tehnilised nõuded
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.01.2021 09:00 - 22.01.2021 17:30
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub veebipõhiselt Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse