Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolitus (vene keeles)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolituse eesmärgiks on oskuste omandamine ohtlike veoste veo ja veoga seotud tugitegevuste (pakkimine, laadimine, täitmine või mahalaadimine) ohutuks läbiviimiseks. Koolitus toimub veebipõhiselt Zoom keskkonnas.
Toimumise aeg: 18.01.2021 - 22.01.2021
Registreerimine avatud 04.09.2020
Registreerimine suletud alates 15.01.2021
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (18.01.2021 13:00 - 18.01.2021 18:30)
  • 2. koolituspäev (20.01.2021 13:00 - 20.01.2021 18:30)
  • 3. koolituspäev (21.01.2021 13:00 - 21.01.2021 18:30)
  • 4. koolituspäev (22.01.2021 09:00 - 22.01.2021 17:30)
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 30 akad. tundi
  • Auditoorne: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 370 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
  • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • on võimeline tagama ohutuse ja nõuetele vastavuse ohtliku kauba veol. 
Sihtgrupid: Ohtlike veoste vedusid korraldatavate ettevõtete juhatuse liikmed ja veokorraldajad
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) ja Kemikaaliseaduse 2.pt , § 13 kehtestatud nõuete täitmine.
Sisukirjeldus:

 Koolituse sisu hõlmab järgmisi teemasid:

-        ohtlike ainete käitlemist reguleerivad seadusandlikud aktid (Kemikaaliseadus, CLP, ADR9

-        poolte kohustused ja vastutus ohtliku veose veol

-        erisused ohtlike veoste veol

-        erinõuded kõrge riskiga ohtlike veoste käitlemisel, turvakava koostamine

-        ohtlike veoste klassifitseerimine, ohuklassidesse määramine

-        täiendavad nõuded ohtlike veoste pakenditele, pakendite sertifitseerimine, ohtlikke kemikaale sisaldavate veopakendite markeerimine

-        piirangud ohtlike veoste kooslaadimisele

täiendavad piirangud ohtlike veoste kombineeritud vedude korraldamisel 

Õpisündmuse teemad:

Ohutusnõustajal peavad olema teadmised tagajärgedest, mida võib endaga kaasa tuua ohtlike veostega seotud õnnetus ja teadmised õnnetuste peamistest põhjustest. Ohutusnõunikul peavad olema teadmised seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja kokkulepete nõuetest järgmistel teemadel:

1.      ohtlike veoste klassifikatsioon (lahuste ja segude klassifitseerimise protseduur, ainete nimekirja struktuur, ohtlike veoste klassid ja klassifitseerimise põhimõtted, veetavate ohtlike veoste olemus

2.      üldised kasutatavast veovahendist sõltuvad pakendamise nõuded, nõuded paakidele ja paakkonteineritele (tüübid, koodid, markeerimine, ehitus, esialgne ja korraline kontroll ning katsetamine);

3.      saadetise märgistamine ja tähistamine ohumärgistega, veovahendi tähistamine ohumärgiste ja ohtliku veose tunnusmärgiga;

4.      nõutav informatsioon veokirjas;

5.      kauba lähetamise võimalused ja piirangud

6.      sõitjate vedu;

7.      kooslaadimisega seotud keelud ja ohutusabinõud;

8.      veoste eraldamine;

9.      veetavate koguste piirangud ja koguste erandid;

10.  teisaldamine ja ladustamine

11.  veoki ja konteineri laadimiseelne ja -järgne puhastamine ning degaseerimine;

12.  meeskond, selle kutseõpe;

13.  veokis olevad dokumendid (veokiri, kirjalikud ohutusjuhendid, sõiduki ohtlike veoste veole lubamise tunnistus, juhi väljaõppe tunnistus, igasuguste piirangute koopiad, parvlaeva kasutamisel lisanduvad dokumendid, muud dokumendid);

14.  ohutusjuhendite kasutamine, meeskonna individuaalsete kaitsevahendite loetelu;

15.  seisva transpordivahendi valvamise nõuded;

16.  vastava transpordiliigi liikluseeskirjad ja piirangud;

17.  tööga seotud ja juhuslikud saasteainete lekkimised;

18.  nõuded transpordivahenditele


Õppevorm: veebipõhine
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

osalemine auditoorses õppetöös, testi sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2021 13:00 - 18.01.2021 18:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub veebipõhiselt Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.01.2021 13:00 - 20.01.2021 18:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolitus viiakse läbi veebipõhiselt Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Erisused ohtlike veoste veol

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.01.2021 13:00 - 21.01.2021 18:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolitus viiakse läbi veebipõhiselt Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ohtlike veoste klassifitseerimine

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.01.2021 09:00 - 22.01.2021 17:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub veebipõhiselt Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Piirangud ohtlike veoste koostamisele

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse