Tehnikavaldkonna inglise keele kursus taasalustajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus on mõeldud õppijale, kes soovib taasalustada inglise keele õpinguid, eesmärgiga värskendada oma keeleteadmisi, inglise keeles rääkimise julgust treenida, olulised grammatikateemad üle korrata ning sealjuures oma tehnikavaldkonna sõnavara täiendada
Toimumise aeg: 21.09.2020 - 14.12.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (21.09.2020 17:30 - 21.09.2020 19:00)
 • 2. kontaktpäev (28.09.2020 17:30 - 28.09.2020 19:00)
 • 3 kontaktpäev (05.10.2020 17:30 - 05.10.2020 19:00)
 • 4. kontaktpäev (12.10.2020 17:30 - 12.10.2020 19:00)
 • 5. kontaktpäev (19.10.2020 17:30 - 19.10.2020 19:00)
 • 6. kontaktpäev (02.11.2020 17:30 - 02.11.2020 19:00)
 • 7. kontaktpäev (09.11.2020 17:30 - 09.11.2020 19:00)
 • 8. kontaktpäev (16.11.2020 17:30 - 16.11.2020 19:00)
 • 9. kontaktpäev (23.11.2020 17:30 - 23.11.2020 19:00)
 • 10. kontaktpäev (30.11.2020 17:30 - 30.11.2020 19:00)
 • 11. kontaktpäev (07.12.2020 17:30 - 07.12.2020 19:00)
 • 12. kontaktpäev (14.12.2020 17:30 - 14.12.2020 19:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 215 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Annika Kangur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Maie Kuning (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Lea Püss (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab hääldada lihtsamaid sõnu ning lugeda lihtsamaid tekste õige hääldusega
 • oskab oma mõtteid selgelt väljendada, kasutades lihtsamaid lausestruktuure, ajavorme, umbisikulist tegumoodi ja tingimuslauseid
 • valdab käsitletavate moodulite piires baassõnavara hoonete ehituse, tekstiili, transpordiliikide, masinaehituse ja tehnomaterjalide kohta
Sihtgrupid: tehnikavaldkonna töötajad/õppijad, kelle keeletase on A1-A2 (kursus ei sobi õppijatele, kel puuduvad algteadmised inglise keelest). Hind TTK üliõpilasele 100,00 eurot
Eesmärgid: Sissejuhatava keelekursuse eesmärk on suurendada õppija enesekindlust inglise keele kasutamisel ning toetada tema nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust. Õppetöö jooksul omandatud õpiväljundid loovad parema eelduse osalemiseks ingliskeelses erialaõppes või rahvusvahelises projektitöös.
Sisukirjeldus:

Kursus koosneb auditoorsetest tundidest (24 akad.h) ja iseseisvast tööst e-kursusel (56 akad.h) ning õpitakse ja korratakse peamisi keeleoskusi läbi viie tehnikavaldkonna teema.

 • Lauseehitus 

Õpitakse koostama lauseid ja järjestama lauseosi nii, et õppija suudaks väljendada oma mõtteid loogiliselt ja arusaadavalt. Sissejuhatus ajavormidesse (4 akad.h)

 • Ajavormid 

Õpitakse peamisi inglise keele ajavorme, et osata anda infot tehtud, tegemisel olevate ja plaanitud tegevuste kohta; kõige olulisem osa inglise keele grammatikas (6 akad.h)

 • Umbisikuline tegumood 

Õpitakse passiivi moodustamist ja selle mõistmist; oluline oskus erialastest tekstidest aru saamiseks (6 akad.h)

 • Tingimuslused 

Õpitakse koostama lauseid, mis sisaldavad tingimusi ja tagajärgi sõltuvalt tõenäolisusest; oluline oskus erialaste uurimustööde mõistmiseks ja kirjutamiseks (4 akad.h)

 • Hääldus

Õpitakse hääldusreegleid ning kuidas neid kõnes rakendada. Kordamine (4 akad.h)

Õppevorm: kombineeritud
Hindamisviisid: test
Osalemise eeldus: kursus on mõeldud madalamale keeletasemele, keeletase A1-A2, taasalustajad ja õppijad, kelle A-võõrkeel on olnud muu võõrkeel ning algteadmised inglise keelest on omandatud iseõppimise teel
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Märksõnad: võõrkeel, tehnikaeriala sõnavara, inglise keel A1/A2, tehnikavaldkonna inglise keel
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.09.2020 17:30 - 21.09.2020 19:00
Koolitajad: Annika Kangur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2020 17:30 - 28.09.2020 19:00
Koolitajad: Annika Kangur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3 kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.10.2020 17:30 - 05.10.2020 19:00
Koolitajad: Annika Kangur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2020 17:30 - 12.10.2020 19:00
Koolitajad: Annika Kangur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2020 17:30 - 19.10.2020 19:00
Koolitajad: Maie Kuning (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.11.2020 17:30 - 02.11.2020 19:00
Koolitajad: Maie Kuning (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.11.2020 17:30 - 09.11.2020 19:00
Koolitajad: Maie Kuning (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2020 17:30 - 16.11.2020 19:00
Koolitajad: Maie Kuning (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.11.2020 17:30 - 23.11.2020 19:00
Koolitajad: Maie Kuning (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.11.2020 17:30 - 30.11.2020 19:00
Koolitajad: Maie Kuning (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.12.2020 17:30 - 07.12.2020 19:00
Koolitajad: Lea Püss (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.12.2020 17:30 - 14.12.2020 19:00
Koolitajad: Lea Püss (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse