T-kateooria juhi kursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Traktorijuhtidele kes töötavad teedel ning kellel puudub T- kategooria juhiluba.
Toimumise aeg: 19.10.2020 - 11.12.2020
Registreerimine avatud 16.09.2020
Registreerimine suletud alates 13.10.2020
Kontaktpäev:
 • 1.päev (19.10.2020 08:30 - 19.10.2020 14:00)
 • 2. päev (26.10.2020 08:30 - 26.10.2020 16:00)
 • 3.päev (05.11.2020 08:30 - 05.11.2020 14:00)
 • 4.päev (18.11.2020 08:30 - 18.11.2020 16:00)
 • 5.päev (24.11.2020 08:30 - 24.11.2020 16:00)
 • 6.päev (07.12.2020 08:30 - 07.12.2020 14:00)
 • 7.päev (11.12.2020 08:30 - 11.12.2020 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 50 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 10 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursust toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ ja on osalejale tasuta.

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Tasuta kohtade täitumisel on võimalik osaleda tasulisel kohal. Hind osalejale 860 eurot.

Koolitajad:
 • Ain Klandorf (Kehtna Kutsehariduskeskus)
 • Mihkel Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
 • Tiit Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: Kehtna Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Külli Bachfeldt, koolitus@kehtna.edu.ee, tel: 5160541
Toimumise koht
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Auditoorsed tunnid toimuvad 19.10, 26.10, 5.11, 18.11, 24.11, 7.12, 11.12.2020
Praktilise töö osa on 10 tundi, individuaalse graafiku alusel koolitajaga kokkuleppel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse lõpetamine annab õiguse sooritada riiklikud eksamid maanteeametis. 

Sihtgrupid: Inimesed, kes töötavad teedel ning kellel puudub T- kategooria juhiluba. Erialase hariduse või üldkeskhariduseta inimene, kes soovib saada lisaoskust
Eesmärgid: Juht valitseb masinat, s.t teab ohutuid juhtimisvõtteid, s.h suudab rakendada keskkonda säästvaid juhtimisvõtteid, teab liiklemise eeskirju ja – nõudeid ning liikluses valitsevaid ohte, oskab hinnata masina tehnilist seisukorda, pukseerib masinat või juhib pukseeritavat masinat
Sisukirjeldus:

Koolituse läbinutel on õigus töötada kutseliste traktoristina.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.

Käesoleva õppekava aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava“ (vastu võetud 27.06.2011 nr 57, hetkel kehtiv redaktsioon RT I, 22.04.2015, 17), mis  reguleerib traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi (edaspidi juht) teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalaseid kvalifikatsiooninõudeid (edaspidi kvalifikatsiooninõuded), juhi õppekava, eksamineerimist ja talle juhtimisõiguse andmist.


Õpisündmuse teemad:

Auditoorne osa 50h:

1. liiklusreeglid ja käitumine liikluses 14h

2. masina ehitus 14h

3. masinate korrashoid töökaitse ja ohutustehnika 6h

4. liiklusohutus 8h

5. liikluspsühholoogia 4h

6. liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 4h

Praktiline osa 10h:

1. masina käsitsemine 4h

2. sõit liikluses 5h

3. sõit erioludes 1h

Sõiduõpet, mis on individuaalne, on kokku 10h ühe osaleja kohta. 

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolil on kaasaegsed õpperuumid (loenguklassid ja kaasaegse sisustusega õppetöökojad), õppesõiduväljak, kaasaegne traktor ja haagis T- kategooria õppeks.
Osalemise eeldus: Eesti kodanik
omab kehtivat tervisetõendit T-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega
koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane
Lõpetamise tingimused:

kursuse lõpetaja läbib vähemalt 70% õppekavast;

sooritab vähemalt 90% ulatuses teooriatesti;

sooritab platsi- ja tänavasõidueksamid.

Kursuse lõpetamine tunnistusega annab õiguse sooritada riiklikud eksamid maanteeametis.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tiit Reino
Tallinna Polütehniline Instituut insener – ökonomist 1975
Tallinna Tehnikaülikooli tehnikavaldkonna kutseõpetaja 2005
Pikaaegne noorte ja täiskasvanute koolitamiskogemus
TTKK mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus ÕT 004761

Ain Klandorf
Tallinna Pedagoogikaülikool kutseõpetaja 1998
TTÜ mootorsõidukijuhi õpetaja 2007
Pikaaegne noorte ja täiskasvanute koolitamiskogemus
TTKK mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus ÕT 003806, kutseõpetaja

Mihkel Reino
Tallinna Ülikool, mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus ÕT 004824, kutseõpetaja
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: traktorist, T-kategooria, tasuta kursus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2020 08:30 - 19.10.2020 14:00
Koolitajad: Tiit Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 201

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.10.2020 08:30 - 26.10.2020 16:00
Koolitajad: Mihkel Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 201

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.11.2020 08:30 - 05.11.2020 14:00
Koolitajad: Mihkel Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 201

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2020 08:30 - 18.11.2020 16:00
Koolitajad: Tiit Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 201

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.11.2020 08:30 - 24.11.2020 16:00
Koolitajad: Tiit Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 201

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.12.2020 08:30 - 07.12.2020 14:00
Koolitajad: Mihkel Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 201

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.12.2020 08:30 - 11.12.2020 16:00
Koolitajad: Tiit Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 201

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse