Mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus (B-kategooria)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Toimumise aeg: 15.01.2021 - 19.11.2021
Registreerimine avatud 27.08.2020
Registreerimine suletud alates 04.01.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (15.01.2021 15:00 - 15.01.2021 16:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 2422 akad. tundi
 • Auditoorne: 212 akad. tundi
 • Praktiline: 124 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2086 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 2350 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab lähtuvalt õppekavast koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani
 • tunneb kaasaegseid õpetamismeetodeid
 • oskab ette valmistada tunnimaterjale
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab kasutaja tasemel õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid
Sihtgrupid: mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Eesmärgid: tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 15.10.2015)
Sisukirjeldus:

Õppetöö sisu tuleneb kvalifikatsiooninõuetest:

 • koolituse sissejuhatav loeng 
 • ettevalmistus õpetamiseks: andragoogika, psühholoogia, õpetamise metoodikad, ainedidaktika, mootorsõidukijuhi ettevalmistamine 
 • tehniline pädevus: autoõpetus, autofüüsika, sõiduki tehnoseisund, kaasaegsed sõidukid 
 • liikluskeskkond: liiklusohutus, liiklusalased õigusaktid, liiklusalased uuringud, liiklusõnnetused, liikluskindlustus 
 • erioskused: vältimatu esmaabi, libedasõidukoolitus 
 • praktika autokoolis (3-osaline) 

KOKKU: 336 akad h auditoorset ja praktilist õpet, millele lisandub iseseisev õpe (sh iseseisvad kodused tööd erinevates õppeainetes). 

Auditoorne õpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedeti-laupäeviti.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne õpe toimub TTK auditooriumides ja Zoom keskkonnas, sõidupraktika, libedasõidukoolitus ning 3-osaline autokooli praktika toimuvad väljaspool TTK ruume.
Hindamisviisid: eksam
Osalemise eeldus: Tulenevalt kehtivast seadusandlusest peab koolitusel osalejal olema:
- vähemalt keskharidus või sellele tasemele vastav kvalifikatsioon
- B-kategooria juhtimisõigus
- nõuetekohane tervisetõend

Märkus: Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama Liiklusseaduse §118 esitatud nõuetele
Lõpetamise tingimused:
 • osalemine õppetöös vähemalt 75%.
 • lõpueksami positiivne sooritus (eksam koosneb kolmest osast: kirjalik töö, teooriatunni esitlus ning sõidueksam)
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: B-kategooria õpetaja, sõiduõpetaja baaskoolitus
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.01.2021 15:00 - 15.01.2021 16:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Infotund

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

13. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

14. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

15. koolituspäev - Üldinfo
16. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

17. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

18. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

19. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

20. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

21. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

22. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

23. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

24. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

25. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

26. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

27. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

28. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

29. koolituspäev - Üldinfo
30. koolituspäev - Üldinfo
31. koolituspäev - Üldinfo
32. koolituspäev - Üldinfo
33. koolituspäev - Üldinfo
34. koolituspäev - Üldinfo
35. koolituspäev - Üldinfo
36. koolituspäev - Üldinfo
37. koolituspäev - Üldinfo
38. koolituspäev - Üldinfo
39. koolituspäev - Üldinfo
40. koolituspäev - Üldinfo

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse