Mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus (B-kategooria)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Toimumise aeg: 05.02.2021 - 19.11.2021
Registreerimine avatud 27.08.2020
Registreerimine suletud alates 17.12.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (05.02.2021 15:00 - 05.02.2021 16:30)
 • 2. koolituspäev (12.02.2021 12:45 - 12.02.2021 17:45)
 • 3. kontaktpäev (13.02.2021 08:45 - 13.02.2021 17:35)
 • 4. koolituspäev (18.02.2021 17:30 - 18.02.2021 19:00)
 • 5. koolituspäev (20.02.2021 10:00 - 20.02.2021 17:15)
 • 6. koolituspäev (27.02.2021 10:00 - 27.02.2021 17:15)
 • 7. koolituspäev (04.03.2021 17:30 - 04.03.2021 19:00)
 • 8. koolituspäev (05.03.2021 12:45 - 05.03.2021 17:35)
 • 9. koolituspäev (06.03.2021 08:45 - 06.03.2021 17:35)
 • 10. koolituspäev (13.03.2021 10:00 - 13.03.2021 17:15)
 • 11. koolituspäev (20.03.2021 10:00 - 20.03.2021 17:15)
 • 12. koolituspäev (26.03.2021 12:45 - 26.03.2021 17:35)
 • 13. koolituspäev (27.03.2021 08:45 - 27.03.2021 15:55)
 • 14. koolituspäev (03.04.2021 10:00 - 03.04.2021 13:15)
 • 15. koolituspäev (10.04.2021 10:00 - 10.04.2021 13:15)
 • 16. koolituspäev (16.04.2021 12:45 - 16.04.2021 17:35)
 • 17. koolituspäev (17.04.2021 08:45 - 17.04.2021 15:55)
 • 18. koolituspäev (24.04.2021 09:00 - 24.04.2021 11:00)
 • 19. koolituspäev (26.04.2021 17:30 - 26.04.2021 19:00)
 • 20. koolituspäev (30.04.2021 17:30 - 30.04.2021 19:00)
 • 21. koolituspäev (03.05.2021 17:30 - 03.05.2021 19:00)
 • 22. koolituspäev (07.05.2021 12:45 - 07.05.2021 17:35)
 • 23. koolituspäev (08.05.2021 15:00 - 08.05.2021 19:50)
 • 24. koolituspäev (12.05.2021 17:30 - 12.05.2021 19:00)
 • 25. koolituspäev (14.05.2021 17:30 - 14.05.2021 19:00)
 • 26. koolituspäev (19.05.2021 17:30 - 19.05.2021 19:00)
 • 27. koolituspäev (21.05.2021 12:45 - 21.05.2021 17:35)
 • 28. koolituspäev (22.05.2021 08:45 - 22.05.2021 15:55)
 • 29. koolituspäev (26.05.2021 17:30 - 26.05.2021 19:00)
 • 30. koolituspäev (02.06.2021 17:30 - 02.06.2021 19:00)
 • 31. koolituspäev (04.06.2021 09:00 - 04.06.2021 16:00)
 • 32. koolituspäev (05.06.2021 09:00 - 05.06.2021 16:00)
 • 33. koolituspäev (12.06.2021 09:00 - 12.06.2021 16:00)
 • 34. koolituspäev (18.06.2021 08:45 - 18.06.2021 17:35)
 • 35. koolituspäev (19.06.2021 08:45 - 19.06.2021 17:35)
 • 36. koolituspäev (10.09.2021 12:45 - 10.09.2021 17:35)
 • 37. koolituspäev (11.09.2021 08:45 - 11.09.2021 17:35)
 • 38. koolituspäev (17.09.2021 12:45 - 17.09.2021 17:35)
 • 39. koolituspäev (18.09.2021 08:45 - 18.09.2021 15:55)
 • 40. koolituspäev (01.10.2021 12:45 - 01.10.2021 17:35)
 • 41. kontaktpäev (02.10.2021 08:45 - 02.10.2021 15:55)
 • 42. kontaktpäev (09.10.2021 10:25 - 09.10.2021 13:00)
 • 43. kontaktpäev (23.10.2021 09:00 - 23.10.2021 16:00)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 750 akad. tundi
 • Auditoorne: 252 akad. tundi
 • Praktiline: 84 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 414 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 27 osalejat
Hind osalejale: 2350 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Lauri Potsepp (Tallinna Majanduskool)
 • Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab lähtuvalt õppekavast koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani
 • tunneb kaasaegseid õpetamismeetodeid
 • oskab ette valmistada tunnimaterjale
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab kasutaja tasemel õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid
Sihtgrupid: mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Eesmärgid: tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 05.10.2015 nr 125)
Sisukirjeldus:

Õppetöö sisu tuleneb kvalifikatsiooninõuetest:

 • koolituse sissejuhatav loeng 
 • ettevalmistus õpetamiseks: andragoogika, psühholoogia, õpetamise metoodikad, ainedidaktika, mootorsõidukijuhi ettevalmistamine 
 • tehniline pädevus: autoõpetus, autofüüsika, sõiduki tehnoseisund, kaasaegsed sõidukid 
 • liikluskeskkond: liiklusohutus, liiklusalased õigusaktid, liiklusalased uuringud, liiklusõnnetused, liikluskindlustus 
 • erioskused: vältimatu esmaabi, libedasõidukoolitus 
 • praktika autokoolis (3-osaline) 

KOKKU: 336 akad, millest kontaktõpe - 252 akad. tundi (sh. libedasõidu riskivältimise koolitus), praktika autokoolis – 84 akad. tundi ning ülejäänuid mahus toimub iseseisev õpe (sh iseseisvad kodused tööd erinevates õppeainetes). 

Kontaktõpe***

 *** Kontaktõpe on õppevorm, kus koolitaja ja õpetaja kandidaat osalevad samaaegselt õppetööl ja on kontaktis kas vahetult füüsilises õppeklassis või virtuaalse keskkonna vahendusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/125112020013?leiaKehtiv


Auditoorne õpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedeti-laupäeviti, õppetöö veebis lepitakse kokku jooksvalt.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne õpe toimub TTK auditooriumides, õppetöö veebi vahedusel Zoom-i keskkonnas. Sõidupraktika, libedasõidu riskivältimise koolitus ning 3-osaline autokooli praktika toimuvad väljaspool TTK ruume
Hindamisviisid: eksamid(vaheeksam, lõpueksam)
Osalemise eeldus: Tulenevalt kehtivast seadusandlusest peab koolitusel osalejal olema:
- vähemalt keskharidus või sellele tasemele vastav kvalifikatsioon
- B-kategooria juhtimisõigus
- nõuetekohane tervisetõend

Märkus: Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama Liiklusseaduse §118 esitatud nõuetele
Lõpetamise tingimused:
 • osalemine õppetöös vähemalt 75%
 • vaheeksami positiivne sooritus(kirjalik töö)
 • lõpueksami positiivne sooritus (eksam koosneb kolmest osast: kirjalik töö, teooriatunni esitlus ning sõidueksam)
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: B-kategooria õpetaja, sõiduõpetaja baaskoolitus
Õppekava koostamise alus: Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/125112020013
1. koolituspäev
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.02.2021 15:00 - 05.02.2021 16:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Infotund
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.02.2021 12:45 - 12.02.2021 17:45
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
3. kontaktpäev
3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.02.2021 08:45 - 13.02.2021 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
4. koolituspäev
4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.02.2021 17:30 - 18.02.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
5. koolituspäev
5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.02.2021 10:00 - 20.02.2021 17:15
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
6. koolituspäev
6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.02.2021 10:00 - 27.02.2021 17:15
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
7. koolituspäev
7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.03.2021 17:30 - 04.03.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
8. koolituspäev
8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.03.2021 12:45 - 05.03.2021 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: veebipõhine
9. koolituspäev
9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.03.2021 08:45 - 06.03.2021 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
10. koolituspäev
10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.03.2021 10:00 - 13.03.2021 17:15
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis
Õppevorm: veebipõhine
11. koolituspäev
11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.03.2021 10:00 - 20.03.2021 17:15
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis
Õppevorm: veebipõhine
12. koolituspäev
12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.03.2021 12:45 - 26.03.2021 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis
Õppevorm: veebipõhine
13. koolituspäev
13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.03.2021 08:45 - 27.03.2021 15:55
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
14. koolituspäev
14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.04.2021 10:00 - 03.04.2021 13:15
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
15. koolituspäev
15. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.04.2021 10:00 - 10.04.2021 13:15
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
16. koolituspäev
16. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.04.2021 12:45 - 16.04.2021 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
17. koolituspäev
17. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2021 08:45 - 17.04.2021 15:55
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis
Õppevorm: veebipõhine
18. koolituspäev
18. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.04.2021 09:00 - 24.04.2021 11:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
19. koolituspäev
19. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.04.2021 17:30 - 26.04.2021 19:00
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom
Õppevorm: veebipõhine
20. koolituspäev
20. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.04.2021 17:30 - 30.04.2021 19:00
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom
Õppevorm: veebipõhine
21. koolituspäev
21. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2021 17:30 - 03.05.2021 19:00
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom
Õppevorm: veebipõhine
22. koolituspäev
22. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2021 12:45 - 07.05.2021 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
23. koolituspäev
23. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.05.2021 15:00 - 08.05.2021 19:50
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
24. koolituspäev
24. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.05.2021 17:30 - 12.05.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: veebipõhine
25. koolituspäev
25. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.05.2021 17:30 - 14.05.2021 19:00
Koolitajad: Lauri Potsepp (Tallinna Majanduskool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoomis
Õppevorm: veebipõhine
26. koolituspäev
26. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.05.2021 17:30 - 19.05.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom
Õppevorm: veebipõhine
27. koolituspäev
27. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.05.2021 12:45 - 21.05.2021 17:35
Koolitajad: Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
28. koolituspäev
28. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.05.2021 08:45 - 22.05.2021 15:55
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
29. koolituspäev
29. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.05.2021 17:30 - 26.05.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom
Õppevorm: veebipõhine
30. koolituspäev
30. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.06.2021 17:30 - 02.06.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom
Õppevorm: veebipõhine
31. koolituspäev
31. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2021 09:00 - 04.06.2021 16:00
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Aadress: Karjääri tee 5, Männiku, 75506 Harju maakond
Õppevorm: auditoorne
32. koolituspäev
32. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2021 09:00 - 05.06.2021 16:00
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Aadress: Karjääri tee 5, Männiku, 75506 Harju maakond
Õppevorm: auditoorne
33. koolituspäev
33. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.06.2021 09:00 - 12.06.2021 16:00
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Aadress: Karjääri tee 5, Männiku, 75506 Harju maakond
Õppevorm: auditoorne
34. koolituspäev
34. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.06.2021 08:45 - 18.06.2021 17:35
Koolitajad: Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool), Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
35. koolituspäev
35. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.06.2021 08:45 - 19.06.2021 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
36. koolituspäev
36. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.09.2021 12:45 - 10.09.2021 17:35
Koolitajad: Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
37. koolituspäev
37. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.09.2021 08:45 - 11.09.2021 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
38. koolituspäev
38. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2021 12:45 - 17.09.2021 17:35
Koolitajad: Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool), Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool), Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
39. koolituspäev
39. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.09.2021 08:45 - 18.09.2021 15:55
Koolitajad: Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool), Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
40. koolituspäev
40. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 12:45 - 01.10.2021 17:35
Koolitajad: Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool), Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
41. kontaktpäev
41. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.10.2021 08:45 - 02.10.2021 15:55
Koolitajad: Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
42. kontaktpäev
42. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2021 10:25 - 09.10.2021 13:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne
43. kontaktpäev
43. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2021 09:00 - 23.10.2021 16:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse