Mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus (B-kategooria)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Toimumise aeg: 05.02.2021 - 19.11.2021
Registreerimine avatud 27.08.2020
Registreerimine suletud alates 17.12.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (05.02.2021 15:00 - 05.02.2021 16:30)
 • 2. koolituspäev (12.02.2021 12:45 - 12.02.2021 17:45)
 • 3. kontaktpäev (13.02.2021 08:45 - 13.02.2021 17:35)
 • 4. koolituspäev (18.02.2021 17:30 - 18.02.2021 19:00)
 • 5. koolituspäev (20.02.2021 10:00 - 20.02.2021 17:15)
 • 6. koolituspäev (27.02.2021 10:00 - 27.02.2021 17:15)
 • 7. koolituspäev (04.03.2021 17:30 - 04.03.2021 19:00)
 • 8. koolituspäev (05.03.2021 12:45 - 05.03.2021 17:35)
 • 9. koolituspäev (06.03.2021 08:45 - 06.03.2021 17:35)
 • 10. koolituspäev (13.03.2021 10:00 - 13.03.2021 17:15)
 • 11. koolituspäev (20.03.2021 10:00 - 20.03.2021 17:15)
 • 12. koolituspäev (26.03.2021 12:45 - 26.03.2021 17:35)
 • 13. koolituspäev (27.03.2021 08:45 - 27.03.2021 15:55)
 • 14. koolituspäev (03.04.2021 10:00 - 03.04.2021 13:15)
 • 15. koolituspäev (10.04.2021 10:00 - 10.04.2021 13:15)
 • 16. koolituspäev (16.04.2021 12:45 - 16.04.2021 17:35)
 • 17. koolituspäev (17.04.2021 08:45 - 17.04.2021 15:55)
 • 18. koolituspäev (24.04.2021 09:00 - 24.04.2021 11:00)
 • 19. koolituspäev (26.04.2021 17:30 - 26.04.2021 19:00)
 • 20. koolituspäev (30.04.2021 17:30 - 30.04.2021 19:00)
 • 21. koolituspäev (03.05.2021 17:30 - 03.05.2021 19:00)
 • 22. koolituspäev (07.05.2021 12:45 - 07.05.2021 17:35)
 • 23. koolituspäev (08.05.2021 15:00 - 08.05.2021 19:50)
 • 24. koolituspäev (12.05.2021 17:30 - 12.05.2021 19:00)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 750 akad. tundi
 • Auditoorne: 252 akad. tundi
 • Praktiline: 84 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 414 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 27 osalejat
Hind osalejale: 2350 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab lähtuvalt õppekavast koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani
 • tunneb kaasaegseid õpetamismeetodeid
 • oskab ette valmistada tunnimaterjale
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab kasutaja tasemel õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid
Sihtgrupid: mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Eesmärgid: tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 05.10.2015 nr 125)
Sisukirjeldus:

Õppetöö sisu tuleneb kvalifikatsiooninõuetest:

 • koolituse sissejuhatav loeng 
 • ettevalmistus õpetamiseks: andragoogika, psühholoogia, õpetamise metoodikad, ainedidaktika, mootorsõidukijuhi ettevalmistamine 
 • tehniline pädevus: autoõpetus, autofüüsika, sõiduki tehnoseisund, kaasaegsed sõidukid 
 • liikluskeskkond: liiklusohutus, liiklusalased õigusaktid, liiklusalased uuringud, liiklusõnnetused, liikluskindlustus 
 • erioskused: vältimatu esmaabi, libedasõidukoolitus 
 • praktika autokoolis (3-osaline) 

KOKKU: 336 akad, millest kontaktõpe - 252 akad. tundi (sh. libedasõidu riskivältimise koolitus), praktika autokoolis – 84 akad. tundi ning ülejäänuid mahus toimub iseseisev õpe (sh iseseisvad kodused tööd erinevates õppeainetes). 

Kontaktõpe***

 *** Kontaktõpe on õppevorm, kus koolitaja ja õpetaja kandidaat osalevad samaaegselt õppetööl ja on kontaktis kas vahetult füüsilises õppeklassis või virtuaalse keskkonna vahendusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/125112020013?leiaKehtiv


Auditoorne õpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedeti-laupäeviti, õppetöö veebis lepitakse kokku jooksvalt.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne õpe toimub TTK auditooriumides, õppetöö veebi vahedusel Zoom-i keskkonnas. Sõidupraktika, libedasõidu riskivältimise koolitus ning 3-osaline autokooli praktika toimuvad väljaspool TTK ruume
Hindamisviisid: eksamid(vaheeksam, lõpueksam)
Osalemise eeldus: Tulenevalt kehtivast seadusandlusest peab koolitusel osalejal olema:
- vähemalt keskharidus või sellele tasemele vastav kvalifikatsioon
- B-kategooria juhtimisõigus
- nõuetekohane tervisetõend

Märkus: Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama Liiklusseaduse §118 esitatud nõuetele
Lõpetamise tingimused:
 • osalemine õppetöös vähemalt 75%
 • vaheeksami positiivne sooritus(kirjalik töö)
 • lõpueksami positiivne sooritus (eksam koosneb kolmest osast: kirjalik töö, teooriatunni esitlus ning sõidueksam)
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: B-kategooria õpetaja, sõiduõpetaja baaskoolitus
Õppekava koostamise alus: Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/125112020013
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.02.2021 15:00 - 05.02.2021 16:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Infotund

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.02.2021 12:45 - 12.02.2021 17:45
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.02.2021 08:45 - 13.02.2021 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.02.2021 17:30 - 18.02.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.02.2021 10:00 - 20.02.2021 17:15
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.02.2021 10:00 - 27.02.2021 17:15
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.03.2021 17:30 - 04.03.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.03.2021 12:45 - 05.03.2021 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.03.2021 08:45 - 06.03.2021 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.03.2021 10:00 - 13.03.2021 17:15
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.03.2021 10:00 - 20.03.2021 17:15
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.03.2021 12:45 - 26.03.2021 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.03.2021 08:45 - 27.03.2021 15:55
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.04.2021 10:00 - 03.04.2021 13:15
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

15. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.04.2021 10:00 - 10.04.2021 13:15
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

16. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.04.2021 12:45 - 16.04.2021 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

17. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2021 08:45 - 17.04.2021 15:55
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

18. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.04.2021 09:00 - 24.04.2021 11:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

19. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.04.2021 17:30 - 26.04.2021 19:00
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

20. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.04.2021 17:30 - 30.04.2021 19:00
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

21. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2021 17:30 - 03.05.2021 19:00
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

22. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2021 12:45 - 07.05.2021 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

23. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.05.2021 15:00 - 08.05.2021 19:50
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

24. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.05.2021 17:30 - 12.05.2021 19:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

25. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

26. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

27. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

28. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

29. koolituspäev - Üldinfo
30. koolituspäev - Üldinfo
31. koolituspäev - Üldinfo
32. koolituspäev - Üldinfo
33. koolituspäev - Üldinfo
34. koolituspäev - Üldinfo
35. koolituspäev - Üldinfo
36. koolituspäev - Üldinfo
37. koolituspäev - Üldinfo
38. koolituspäev - Üldinfo
39. koolituspäev - Üldinfo
40. koolituspäev - Üldinfo

Tagasi kalendrisse