Maanteeveol töötava ohutusnõustaja täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolituse eesmärgiks on oskuste omandamine ohtlike veoste veo ja veoga seotud tugitegevuste (pakkimine, laadimine, täitmine või mahalaadimine) ohutuks läbiviimiseks.
Toimumise aeg: 18.11.2020 - 18.11.2020
Registreerimine avatud 26.08.2020
Registreerimine suletud alates 16.11.2020
Kontaktpäev:
 • kontaktpäev (18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 17:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 150 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Sihtgrupid: Ohtlike veoste vedusid korraldatavate ettevõtete juhatuse liikmed ja veokorraldajad
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) ja Kemikaaliseaduse 2.pt , § 13 kehtestatud nõuete täitmine.
Sisukirjeldus:

Ohutusnõustajal peavad olema teadmised tagajärgedest, mida võib endaga kaasa tuua ohtlike veostega seotud õnnetus ja teadmised õnnetuste peamistest põhjustest. Ohutusnõunikul peavad olema teadmised seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja kokkulepete nõuetest järgmistel teemadel:

 • ohtlike veoste klassifikatsioon (lahuste ja segude klassifitseerimise protseduur, ainete nimekirja struktuur, ohtlike veoste klassid ja klassifitseerimise põhimõtted, veetavate ohtlike veoste olemus
 • üldised kasutatavast veovahendist sõltuvad pakendamise nõuded, nõuded paakidele ja paakkonteineritele (tüübid, koodid, markeerimine, ehitus, esialgne ja korraline kontroll ning katsetamine);
 • saadetise märgistamine ja tähistamine ohumärgistega, veovahendi tähistamine ohumärgiste ja ohtliku veose tunnusmärgiga;
 • nõutav informatsioon veokirjas;
 • kauba lähetamise võimalused ja piirangud
 • sõitjate vedu;
 • kooslaadimisega seotud keelud ja ohutusabinõud;
 • veoste eraldamine;
 • veetavate koguste piirangud ja koguste erandid;
 • teisaldamine ja ladustamine
 • veoki ja konteineri laadimiseelne ja -järgne puhastamine ning degaseerimine;
 • meeskond, selle kutseõpe;
 • veokis olevad dokumendid (veokiri, kirjalikud ohutusjuhendid, sõiduki ohtlike veoste veole lubamise tunnistus, juhi väljaõppe tunnistus, igasuguste piirangute koopiad, parvlaeva kasutamisel lisanduvad dokumendid, muud dokumendid);
 • ohutusjuhendite kasutamine, meeskonna individuaalsete kaitsevahendite loetelu;
 • seisva transpordivahendi valvamise nõuded;
 • vastava transpordiliigi liikluseeskirjad ja piirangud;
 • tööga seotud ja juhuslikud saasteainete lekkimised;
 • nõuded transpordivahenditele
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test - vähemalt 25 küsimust
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: ohutusnõustaja, ohtlike veoste vedu, pakkimine, laadimine, ohutus
kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 17:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse