Puude istutamine linnakeskkonda

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Oodatud on haljastus-, arboristi- ja ehitusettevõtete töötajad, kohalike omavalitsuste haljastustöötajad ja –ametnikud. Samuti ka metsandus- ja aiandusvaldkonnas töötavad aegunud oskustega või erialase hariduseta isikud.
Toimumise aeg: 16.09.2020 - 18.09.2020
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (16.09.2020 10:00 - 16.09.2020 17:00)
  • 2. koolituspäev (17.09.2020 10:00 - 17.09.2020 17:00)
  • 3. koolituspäev (18.09.2020 10:00 - 18.09.2020 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Praktiline: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 9 kuni 9 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Eva-Kadri Rossner (Luua Metsanduskool)
  • Aino Mölder (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: http://www.luua.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid: selgitab puittaimede kasvatamiseks sobivate kasvupinnaste ja multšide parameetrite erisusi; hindab istukute kvaliteeti ning selgitab istukute säilimise ja transpordi põhimõtteid; valmistab ette kasvukoha arvestades istuku ja selle juurestiku suurust ning kasvupinnase iseloomu; istutab puittaimi arvestades istiku eripära, bioloogiat ning projektist ja kasvukohast tulenevaid nõudeid; järelhooldab istutatud puittaimi lähtudes nende bioloogiast ja kasvukoha eripärast ning kasutab asjakohaseid töövõtteid ja -vahendeid. 
Sihtgrupid: ESF vahenditest rahastatavate koolituskohtade puhul on eelistatud osalejad, kellel puudub keskharidus või on aegunud oskustega tööealine isik vanuses 50+
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks aegunud oskuste või erialase hariduseta inimeste tööhõive võimaluste suurendamine uute oskuste omandamise tulemusel
Sisukirjeldus:

Paljud arboristid on seotud linnahaljastusega. See on järjest enam populaarsem, kuna suureneb inimeste teadlikkus ja linnastunud inimeste hoolivus oma aia ja puude vastu.  Lisaks arboristidele on linnapuude istutusoskus vajalik ka teistele sihtrühmas nimetatud töötajatele. Väga sageli on nii kohalikes omavalitsustes kui ka erasektrori ettevõtetes  linnapuude istutamise ülesande eest vastutavad inimesed, kes ei oma  teadmisi ja oskusi linnahaljastuse alal. Käesolev koolitus annab võimaluse vajalike oskuste omandamiseks või uuendamiseks.

Õpisündmuse teemad:

Auditoorne õpe

1.         Puittaime ehitus ja talitlused: puu organid ja koed ning nende ülesanded 

2.         Mullad ja kasvupinnased

1.1.  Juurte levik ja selleks sobivad tingimused. Keerdjuur ja selle tekke põhjused.

1.2.  Kasvumuldade põhikarakteristikud; mulla sobivuse hindamine.

1.3.  Kasvupinnaste  liigid lähtuvalt puuliigist ning istutuskoha asukohast

1.4.  Probleemid kasvupinnastega linnakeskkonnas; tihenemine

1.5.  Juurestiku kaitsevööndi mõiste; tihenenud pinnaste parandamine

2. Istutamine ja järelhooldus

2.1. Istutusmaterjali tüübid ja kvaliteet. Peamised istutusmaterjalil esinevad vead

2.2. Istutusmaterjali transport ja säilitamine

2.3. Tänava- ja pargipuu istutamine

2.4. Puude ümberistutamine

2.5. Järelhooldustööd. Istutaja vastutus puu käekäigu eest järelhooldusperioodil.

2.6. Noorte puude ebarahuldava kasvu ja hukkumise põhjused

 Praktiline õpe

1.      Praktilised istutuse ja järelhoolduse tööd

2.      Õppekäik linnakeskkonnas.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kaasaegsed klassiruumid õppeks vajaliku esitlustehnikaga, praktiline õpe toimub kooli pargis ja puukoolis. Õppevahendid on istutusvahendid, õppekäiguks kooli buss.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Soovituslikult eelnevad teadmised metsandus- ja/või aiandusvaldkonnas
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 70% kontakttundides.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktilise tööga, mis seisneb puu istutamise ja järelhoolduse läbiviimises või selle simulatsioonis. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Marje Kask – Luua Metsanduskooli arboristiõppe koordinaator, metsanduse ja aianduse kutseõpetaja alates 1995.
Aino Mölder –– Luua Metsanduskooli meisterõpetaja, arboristide koolitaja alates 2007.
Eva-Kadri Rossner – Luua Metsanduskooli maastikuehituse õpetaja, pikaaegne praktiline kogemus linnahaljastuse valdkonnas.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.09.2020 10:00 - 16.09.2020 17:00
Koolitajad: Aino Mölder (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: http://www.luua.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2020 10:00 - 17.09.2020 17:00
Koolitajad: Eva-Kadri Rossner (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: http://www.luua.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.09.2020 10:00 - 18.09.2020 16:00
Koolitajad: Aino Mölder (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: http://www.luua.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse