Noorte puude kujunduslõikus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusele on oodatud haljastus-, arboristi- ja ehitusettevõtete töötajad, kohalike omavalitsuste haljastustöötajad ja –ametnikud. Samuti ka metsandus- ja aiandusvaldkonnas töötavad aegunud oskustega või erialase hariduseta isikud.
Toimumise aeg: 19.10.2020 - 29.10.2020
Registreerimine avatud 26.08.2020
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (19.10.2020 10:00 - 19.10.2020 17:00)
  • 2. koolituspäev (26.10.2020 10:00 - 26.10.2020 17:00)
  • 3. koolituspäev (29.10.2020 10:00 - 29.10.2020 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Praktiline: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 9 kuni 9 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Tiit Pajuste (Luua Metsanduskool)
  • Aino Mölder (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid: teeb puittaimede kujundlõikust lähtudes puu bioloogiast ja liigilisest eripärast ning majandamissuunast, kasutades sobivaid töövahendeid ja ohutuid töövõtteid; käitleb õigesti tekkivaid jäätmeid: 
Sihtgrupid: ESF vahenditest rahastatavate koolituskohtade puhul on eelistatud osalejad, kellel puudub keskharidus või on aegunud oskustega tööealine isik vanuses 50+.
Sisukirjeldus:

Arboristid ja teised sihtrühmas nimetatud ametikohtadel töötavad isikud vajavad puuhooldustööde oskusi, kuna valdkond on kiiresti arenev. Noorte puude kujunduslõikuse oskuse omandamine või oskuse värskendamine on sihtrühmale oluline, et tagada kõrge tase nii linnahaljastuses kui ka mujal valdkonnas. 

Õpisündmuse teemad:

Auditoorne õpe

1.      Puuhoolduse bioloogilised alused

1.1.   Puu elukaar; hooldusvajadus elukaare erinevatel etappidel.

1.2.   Puittaime ehitus ja talitlused: puu koed ja nende ülesanded; oksakrae ja koorehari.

1.3.   Puuvõra ruumiline ehitus; okste väljumisnurgad ning alistussuhe

2.      Puuhooldustöödel kasutatavad töövõtted: Lõiked, 3-etapiline oksaeemaldus; lõikesuund, lähtuvalt oksa väljumisnurgast.

3.      Lõikused puu elukaare erinevatel etappidel, lähtuvalt majandamissuunast ja puu väärtusest; lõikusaeg ja lõikusintervall

3.1.   Lõikuste liigid

3.2.   Kujunduslõikus

3.3.   Erinevate puuliikide lõikuse iseärasused

Praktiline õpe

1.      Kasutatavad tööriistad ja nende valik; tööriistade hooldus ja desinfitseerimine.

2.      Vabakujulise võraga noore puu kujunduslõikus

3.      Nudipuu esmane ja korduslõikus

4.      Noore vormipuu hoolduslõikus

5.      Kujunduslõikusel kasutatavad tööriistad ja abivahendid ning nende hooldamine

1.      Tekkinud jäätmete käitlemine

2.      Õppekäik

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kaasaegsed klassiruumid õppeks vajaliku esitlustehnikaga, kooli park. Õppevahendid on oksasaed, käärid, redelid, ronimisvahendid, õppekäiguks kooli buss.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Soovituslikult eelnevad teadmised metsandus- ja/või aiandusvaldkonnas
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 70% kontakttundides.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktilise tööga, mis seisneb puu kujunduslõikuse läbiviimises või selle simulatsioonis.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Marje Kask – Luua Metsanduskooli arboristiõppe koordinaator, metsanduse ja aianduse kutseõpetaja alates 1995.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2020 10:00 - 19.10.2020 17:00
Koolitajad: Aino Mölder (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.10.2020 10:00 - 26.10.2020 17:00
Koolitajad: Tiit Pajuste (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.10.2020 10:00 - 29.10.2020 16:00
Koolitajad: Aino Mölder (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse