Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolituse eesmärgiks on oskuste omandamine ohtlike veoste veo ja veoga seotud tugitegevuste (pakkimine, laadimine, täitmine või mahalaadimine) ohutuks läbiviimiseks.
Toimumise aeg: 04.11.2020 - 18.11.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (04.11.2020 13:00 - 04.11.2020 18:30)
 • 2. kontaktpäev (11.11.2020 13:00 - 11.11.2020 18:30)
 • 3. kontaktpäev (14.11.2020 09:00 - 14.11.2020 16:00)
 • 4. kontaktpäev (18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 17:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 370 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Ohutusnõustaja on ettevõtja heaks tegutsev kompetentne isik, kes on võimeline tagama ohutuse ja nõuetele vastavuse ohtliku kauba veol 

Sihtgrupid: Põhitegevuse ja valdkondade juhid.
maanteeveol töötavad spetsialistid
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) ja Kemikaaliseaduse 2.pt , § 13 kehtestatud nõuete täitmine.
Sisukirjeldus:

Ohutusnõustajal peavad olema teadmised tagajärgedest, mida võib endaga kaasa tuua ohtlike veostega seotud õnnetus ja teadmised õnnetuste peamistest põhjustest. Ohutusnõunikul peavad olema teadmised seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja kokkulepete nõuetest järgmistel teemadel:

 • ohtlike veoste klassifikatsioon (lahuste ja segude klassifitseerimise protseduur, ainete nimekirja struktuur, ohtlike veoste klassid ja klassifitseerimise põhimõtted, veetavate ohtlike veoste olemus
 • üldised kasutatavast veovahendist sõltuvad pakendamise nõuded, nõuded paakidele ja paakkonteineritele (tüübid, koodid, markeerimine, ehitus, esialgne ja korraline kontroll ning katsetamine);
 • saadetise märgistamine ja tähistamine ohumärgistega, veovahendi tähistamine ohumärgiste ja ohtliku veose tunnusmärgiga;
 • nõutav informatsioon veokirjas;
 • kauba lähetamise võimalused ja piirangud;
  sõitjate vedu;
  kooslaadimisega seotud keelud ja ohutusabinõud;
  veoste eraldamine;
  veetavate koguste piirangud ja koguste erandid;
  teisaldamine ja ladustamine
 • veoki ja konteineri laadimiseelne ja -järgne puhastamine ning degaseerimine;
 • meeskond, selle kutseõpe;
 • veokis olevad dokumendid (veokiri, kirjalikud ohutusjuhendid, sõiduki ohtlike veoste veole lubamise tunnistus, juhi väljaõppe tunnistus, igasuguste piirangute koopiad, parvlaeva kasutamisel lisanduvad dokumendid, muud dokumendid);
 • ohutusjuhendite kasutamine, meeskonna individuaalsete kaitsevahendite loetelu;
 • seisva transpordivahendi valvamise nõuded;
  vastava transpordiliigi liikluseeskirjad ja piirangud;
  tööga seotud ja juhuslikud saasteainete lekkimised;
  nõuded transpordivahenditele
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: ohutusnõustaja, ohtlike veoste vedu, pakkimine, laadimine, ohutus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.11.2020 13:00 - 04.11.2020 18:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolitus viiakse läbi veebipõhiselt Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2020 13:00 - 11.11.2020 18:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolitus viiakse läbi veebipõhiselt Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2020 09:00 - 14.11.2020 16:00
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolitus viiakse läbi veebipõhiselt Zoom keskkonnas

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 17:30
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus ja eksam viiakse läbi Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse