Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistuskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tasemeeksamiks ettevalmistav kursus Tegevusloa andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks kantsleri käskkiri nr 3.07.2019 nr 1.1 3/19/135
Toimumise aeg: 10.11.2020 - 20.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 240 akad. tundi
  • Auditoorne: 180 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 1120 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Juta Vaher (Valga Priimetsa Kool)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Tegevusloa andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud eesti keele täienduskoolituse
läbiviimiseks kantsleri käskkiri nr 3.07.2019 nr 1.1 3/19/135

Koolitus toimub T ja N kell 16-19, Valgamaa Kutseõppekeskus, Loode 3, Valga
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Tutvustab ennast ja kasutab viisakusväljendeid, väljendab üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust ning reageerib antud emotsioonidele;
  • tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab igapäevasuhtluses jälgida selget kõnet, suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegide ja klintidega;
  • tuleb lihtsalt  keel kasutades toime enamikes praktilistes olukordades;
  • saab aru eesti keelsest kõnest, suudab ettevalmistuseta astuda vestlusesse, kui kõneiane on tuttav;
  • suudab lugeda erinevaid lühemaid tekste erinevatel teemadel;
  • kirjutab isiklikke kirju, teateid, täitab ankeete, koostab plaane ning annab edasi uudiseid;
  • kirjeldab tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina.
Sisukirjeldus:

Sisu on välja toodud õppekavas

Õppevorm: auditoorne
Õppekavarühm: Keeleõpe

Tagasi kalendrisse