Tuleohutusspetsialist 5. tase

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised.
Toimumise aeg: 24.09.2020 - 18.12.2020
Registreerimine avatud 24.08.2020
Registreerimine suletud alates 20.09.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 102 akad. tundi
 • Auditoorne: 102 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 659 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: +372 5248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Tuleohutusspetsialist 5. taseme koolitus (kokku 102 ak/h)

I MOODUL: Üldkompetentside moodul (20 ak/h)

3 päeva : 24.- 25.september ja 8. oktoober 2020
Haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus.
Tuleohu riskide hindamine.
Tulekahjude uurimine ja tekkepõhjuste väljaselgitamine.

Hind 123 eur

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine (38 ak/h)
5 päeva: 9.oktoober ja 22.-23. oktoober, 5.-6. november 2020
Nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused.
Küttesüsteemid.
Tuletõrjeveevarustus.
Ventilatsioon.
Tuleohutuspaigaldised.
Ülesannete lahendamine.

Hind 232 eur

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus (30 ak/h)
4 päeva 19.-20. november ja 3.-4. detsember 2020
Ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest.
Riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud.
Tuleohutuse korraldamine objekti näitel.
Tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid.
Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused.
Õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele.
Ülesannete lahendamine.

Hind 185 eur

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine (14 ak/h)
2 päeva 17.-18. detsember 2020
Evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.
Tuleohutusalane koolitamine.
Nõustamise põhimõtted.
Tuleohutusnõuetest teavitamine.
Õppuste korraldamine ja hindamine.

Hind 119 eur

Kogu kursus 659 eur

NB! Võimalik on registreerida ka üksikutesse moodulitesse.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

I moodul

 • hindab ehitist ning selle osi, ehitusprojekti vastavust tuleohutusnõuetele, ehitise vastavust projektile.

II moodul

 • hindab dokumentatsiooni ja vaatluse põhjal tuleohutusalaste toodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
 • hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal objekti tuleohutuskorralduse vastavust tuleohutusnõuetele ja objekti eripärale.

III moodul

 • koostab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni;
 • teeb vastavad ettepanekud vastutuse jaotamiseks.

IV moodul

 • omab ajakohastatud teadmisi iseseisvalt tuleohutuskoolituste ning -õppuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Sihtgrupid: Tuleohutusspetsialisti kutse tase 5 taotlejad
Eesmärgid: Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised.
Sisukirjeldus:

I MOODUL: Üldkompetentside moodul:

 • haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus;
 • tuleohu riskide hindamine. 

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine:

 • nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused;
 • küttesüsteemid;
 • tuletõrjeveevarustus;
 • ventilatsioon;
 • tuleohutuspaigaldised. 

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus:

 • ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest;
 • riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud;
 • tuleohutuse korraldamine objekti näitel;
 • tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid;
 • Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused;
 • õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele. 

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine:

 • evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.;
 • tuleohutusalane koolitamine;
 • nõustamise põhimõtted;
 • tuleohutusnõuetest teavitamine;
 • õppuste korraldamine ja hindamine.

Õppemeetoditeks on loengud, praktilised harjutused ning õppekäigud.

Õpisündmuse teemad:

I MOODUL: Üldkompetentside moodul

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.
Hindamisviisid: Test
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpus toimub test, mille sooritamise lävend on 70% õigeid vastuseid.

Hindamise läbinud ja õpiväljundid omandanud osalejale väljastatakse tunnistus koolituse või läbitud mooduli(te) kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend koolitusel või mooduli(te)s osalemise kohta. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Puudub
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Täiskasvanute koolitamise kogemusega tuleohutusvaldkonna ekspert.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: tuleohutus
I MOODUL: Üldkompetentside moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2020 - 08.10.2020

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus.
Tuleohu riskide hindamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 20.00 akad. tundi

Vaata vähem

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2020 - 06.11.2020

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused.
Küttesüsteemid.
Tuletõrjeveevarustus.
Ventilatsioon.
Tuleohutuspaigaldised.
Ülesannete lahendamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 38.00 akad. tundi

Vaata vähem

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.11.2020 - 04.12.2020

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest.
Riikliku tuleohutuse järelvalve toimingud.
Tuleohutuse korraldamine objekti näitel.
Tuleohutuse järelvalve hetkeolukord ja arenguplaanid.
Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused.
Õppekäik olemasolevale ja/või ehitusjärgus olevale ehitisele.
Ülesannete lahendamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 30.00 akad. tundi

Vaata vähem

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.12.2020 - 18.12.2020

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.
Tuleohutusalane koolitamine.
Nõustamise põhimõtted.
Tuleohutusnõuetest teavitamine.
Õppuste korraldamine ja hindamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse