Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Приглашаем на бесплатные курсы повышения квалификации работников производства питания, в обязанности которых входит составление меню, расчет себестоимости товара и определение цены продажи, а также расчет количества потребляемой пищи, ее энергетической це
Toimumise aeg_x: 10.11.2020 - 26.11.2020
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 32 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Praktiline: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

  • Kursus on osalejale TASUTA / Курсы БЕСПЛАТНЫЕ


Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 

Регистрация не гарантирует автоматического места на курсах, так как кандидатов, обычно, больше чем мест.

Kursusele registreerumisel palume motivatsioonikirja lahtris lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning kuidas õpitut soovite rakendada. Osalemissoov ja motivatsioon peavad olema põhjendatud tööalaste kompetentside arendamise seisukohast, mitte hobide aspektist. Kirja panna kindlasti oma haridusalane taust ja praegune töö- ja ametikoht.
Kursusel osalejate valimisel eelistame sihtgruppi kuuluvaid õppijaid. Teiega võetakse enne koolituse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Eda Odar (Tallinna Teeninduskool)
  • Ljudmilla Koltšenko (Tallinna Teeninduskool)
Korraldav asutus: Tallinna Teeninduskool
Projektijuht: Moonika Aedmaa, Moonika.Aedmaa@teeninduskool.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: 10. november

14.00-15.30 Menüü koostamine

16.00-19.00 Kalkulatsioon12. november

14.00-15.30 Menüü koostamine

16.00-19.00 Kalkulatsioon17. november

14.00-15.30 Menüü koostamine

16.00-19.00 Kalkulatsioon19. november

14.00-15.30 Menüü koostamine

16.00-19.00 Kalkulatsioon24. november

16.00-19.00 Kalkulatsioon26. november

16.00-19.00 Kalkulatsioon
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õppija: 1) arvutab tooraine vajaduse ja maksumuse ning toidu müügihinna vastavalt toitlustusettevõtte eripärale, asukohale, pakutava teenuse kvaliteedile ja ettevõtte hinnapoliitikale; 2) koostab tehnoloogilisi – ja kalkulatsioonikaarte; 3) koostab menüüd ja pakkumised vastavalt menüü koostamise põhimõtetele, toitlustusettevõtte spetsiifikale ning erinevat tüüpi einetele, arvestades hooajalisust, kliendi soove ja vajadusi (näiteks iseteeninduslauad, pulma-, juubeli- ja muud teemalauad).

Sihtgrupid: Pаботники производства питания.
Sisukirjeldus:

Содержание обучения:
Типы и правила создания меню
Анализ меню
Основы ценообразования в сфере общественного питания, соотношение цены и качества
Потери при производстве, использование таблицы потерь при составлении технологических карт
Расчет стоимости продуктов питания
Расчет себестоимости, формирование продажной цены
Составление калькуляционных карт
Составление калькуляции многошагового меню

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Таллиннская Школа Обслуживания преподает в современном отремонтированном учебном корпусе, расположенном по адресу Majaka 2, Tallinn.
Hindamisviisid: Требования к успешному окончанию курса: все результаты обучения были достигнуты, оценивается зачетная практическая работа (cоставление многошагового меню и калькуляции)
Osalemise eeldus: Кандидат должен иметь как минимум основное образование. Учащиеся в государственном учебном заведении не могут принять участие.
Lõpetamise tingimused:

Обязательное участие в 70% контактных часов.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õpimisvõimaluste avardamine“ raames. Osalejale on koolitus tasuta/бесплатно.

Tagasi kalendrisse