Metsaväljaveo autojuhi kutseeksamiks ettevalmistav koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Erialase tasemehariduseta metsaväljaveo autojuhid, aegunud oskustega metsaväljaveo autojuhid ning juhid, kes vajavad töö jätkamiseks kutseeksami sooritamist.
Toimumise aeg: 17.09.2020 - 30.09.2020
Registreerimine avatud 05.08.2020
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (17.09.2020 10:00 - 17.09.2020 18:00)
  • 2. koolituspäev (23.09.2020 10:00 - 23.09.2020 18:00)
  • 3. koolituspäev (30.09.2020 10:00 - 30.09.2020 15:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Praktiline: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 16 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Veoautojuhina töötamise kogemus vähemalt 1 aasta, kehtiv CE kategooria juhtimisõigus.

Koolitajad:
  • Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
  • Tõnu Eller (Luua Metsanduskool)
  • Lauri Mengel (Tartu Ülikool)
  • Terje Sein (Riigimetsa Majandamise Keskus)
  • Jaak Anderson (Aktsiaselts Vilvo Auto)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

       töötab metsaveoautoga vastavalt veotellimusele ning tunneb metsaveoauto hooldamist ja korrashoidu; juhib metsaveoautot, laadib puitu, hindab puidu kogust ja kvaliteeti ning kinnitab nõuetekohaselt veose; teab ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid; teab kutseeksami tingimusi ja korda.

Sisukirjeldus:

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA metsanduse ja puidutööstuse (MP) valdkonna raporti kohaselt on  sektori tööjõuvajadus tervikuna pigem kasvav ning suureneb vajadus metsaveo veokijuhtide järele. OSKA raporti koostajate ettepanek on  käivitada metsaveo veokijuhtide täiendus- ja ümberõpe (sh töökohapõhine õpe), kuna seoses raiemahtude suurenemisega, suure asendusvajadusega ja bioenergeetika jätkuva kasvuga vajab valdkond hinnanguliselt 30 uut inimest aastas. Samas leiavad MP valdkonna eksperdid, et kuni pooled valdkonda sisenevatest inimestest võiksid tulla läbi täiskasvanute täiendus- või ümberõppe.

Õpisündmuse teemad:

Auditoorne õpe:

1.       Tööohutus ja esmaabi;

2.       Seadusandlus ja õigusaktid;

3.       Liikumine metsas ja metsaveoteedel, manööverdamine ja pööramine täismahus koormaga;

4.       Puidu sortimentide ja puidurikete tundmine. Puidu koguse hindamine ja mahu määramise põhimõtted;

5.       IKT – e-veoselehed, navigeerimine, rakenduste allalaadimine ja käsitsemine;

6.       Kutseeksami tingimused ja kord.

Praktiline õpe:

1.      Hüdrotõstukiga töötamise erisused

2.      Laadimine

3.      Veose kinnitamine

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: • Esitlustehnikaga klassiruumid teoreetilise osa jaoks, arvutid kõigile osalejatele;
• Praktiline õpe toimub vahelaoplatsidel ja metsateedel;
• Praktiline õpe metsaveoautos.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Veoautojuhina töötamise kogemus vähemalt 1 aasta, kehtiv CE kategooria juhtimisõigus.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% kontakttundides osalemine ning  praktilise harjutuse positiivne sooritamine (tõstukiga tõstmine ja metsateedel manööverdamine, e-veoselehe lugemine).

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Jaak Anderson – veokite-, haagiste- ja pealisehituse müüja ettevõttest Vilvo Auto AS (veoautode/veokite müügi- ja remondikeskus, hüdrotõstukite ametlik esindaja Eestis).

Tenek Mäekivi - litsentseeritud metsakorraldaja, pikaaegne praktik erinevates metsahalduse ettevõtetes, Luua MK õpetaja.

Tõnu Eller – Luua MK metsanduse õpetaja ja õppematerjalide looja (puidu sortimendid ja rikked). Metsaväljaveo autojuhi kutsestandardi väljatöötamise töögrupi liige.

Terje Sein – RMK puiduturustusosakonna puidumõõtmise peaspetsialist, Luua MK koolitaja kursusel „Virnatäiuse määramine“.

Lauri Mengel – ergonoom ja füsioterapeut, Tartu Ülikool (MSc).
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2020 10:00 - 17.09.2020 18:00
Koolitajad: Lauri Mengel (Tartu Ülikool), Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.09.2020 10:00 - 23.09.2020 18:00
Koolitajad: Terje Sein (Riigimetsa Majandamise Keskus), Tõnu Eller (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.09.2020 10:00 - 30.09.2020 15:00
Koolitajad: Jaak Anderson (Aktsiaselts Vilvo Auto)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse