Moodle algtase

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Veebikoolitusel “Moodle algtase” saame tuttavaks täiusliku veebipõhise õppekeskkonnaga. Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid, osalemiseks on vajalik HITSA Moodle´i kasutajakonto ja eesmärk luua kursus vähemalt ühe teema kohta.
Toimumise aeg: 18.08.2020 - 07.09.2020
Registreerimine avatud 22.07.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 31 akad. tundi
 • Praktiline: 19 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 115 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 1. õpetajale
  tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  haridustehnoloogile
  õppejuhile
 2. õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Anne Krull (Tartu Kutsehariduskeskus)
 • Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)
 • Riina Tralla (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@hitsa.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Õpikeskkonnas Hitsa Moodle
Aadress: Eesti
URL: https://moodle.hitsa.ee/
Lisainfo: Veebiseminarid toimuvad Hitsa Moodle's:
18.08 kell 16:00-17:00
25.08 kell 16:00-17:00
01.09 kell 16:00-17:00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursusel osaleja: 

 • loob oma e-kursusele iseregistreerumise (õppija) võimaluse,
 • koostab minimaalselt ühe teema või nädala kohta enda Moodle’i kursusele

·       õpijuhise ja ajakava,

·       loob ja kogub ning paigutab eesmärgist lähtuvalt vajaliku kvaliteetse õppematerjali

·       loob õppijale vajalikud suhtluskanalid kasutades selleks tegevust foorum

·       loob õppijale võimaluse esitada iseseisvaid töid kasutades tegevust ülesanne

·       loob õpilastele enesekontrolli võimaluse (lihtsamate küsimusetüüpidega test)

·       kasutab hinnete tabelit

·       loob kursuse tagasiside küsitluse

 


Sihtgrupid: Kõik õpetajad, eelkõige III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas.
Eesmärgid: Õpiväljundite saavutamiseks püstitab kursusel osaleja isiklikud eesmärgid, osaleb kõikides veebiseminarides, loob eesmärkidest lähtuva e-kursuse ja analüüsib kursuse lõpus oma eesmärkide saavutamist.
Sisukirjeldus:

Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad reaalajas veebiseminarid ning saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.

Õpisündmuse teemad:
 • Moodle’i õpetaja ja õpilase kasutajakontod. 
 • Moodle’i kursuse sätted.
 • E-kursusele iseregistreerumise võimaluse loomine õpilasele.
 • Õpijuhendi ja ajakava loomise põhimõtted.
 • Moodle´i vahendid ja nende kasutamine kursusel.
 • Tegevused: foorum, ülesanne ja test (lihtsamate küsimusetüüpidega), tagasiside.
 • Hinnetetabel
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Veebikoolitusel osalemiseks tellib kursusel osaleja endale e-kursuse oma kooli Moodle´i administraatorilt.
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd on tähtajaks esitatud.  Osaleja on loonud e-kursuse Moodle'is.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse