Laste nägemise sõeluuring pereõdedele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus 1. Inimese silm 2. Lapse nägemise areng 3. Laste nägemise uurimine 4. Oskab suhelda lapsevanemaga
Toimumise aeg_x: 25.09.2020 - 09.10.2020
Kontaktpäev:
 • Ajakava (25.09.2020 09:00 - 25.09.2020 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: 85 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Laste nägemise sõeluuring pereõdedele
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • orienteerub inimsilma ehituses ja mõistab silma ametroopiate olemust;
 • omab ülevaadet lapse nägemise arengust;
 • teab põhitõdesid laste nägemise uurimisest;
 • oskab suhelda lapsevanemaga;
 • teab laste nägemist mõjutavaid enamlevinud tervisehäire;
 • tunneb silmahaiguseid (pediaatria rõhuga).
Sihtgrupid: Pereõde.
Pereõed.
Eesmärgid: Anda õppijatele teadmised ja oskused, mis aitaks rohkem ja õigeaegselt avastada muutuseid laste nägemises ja kuidas juhendada ka lapsevanemaid neid märkama.
Sisukirjeldus:

Pereõed ei ole saanud laste nägemise uurimise kohast koolitust, mistõttu peame vajalikuks nende kompetentsi laste nägemise parema sõeluuringu nimel tõsta ja arendada. Antud koolitus aitaks rohkem ja õigeaegselt avastada laste nägemises muutuseid ja informeerida lapsevanemaid märkama muutuseid lapse nägemises.

Õpisündmuse teemad:

1. Inimese silm

 • ehitus
 • optiline tugevus
 • nägemisteravus ja nägemisvõime
 • ametroopiad (refraktsioonivead)

2. Lapse nägemise areng

 • vastsündinud laps
 • 6-kuune laps
 • 1-aastane laps
 • 3-aastane laps
 • 6-aastane laps (kooliealine laps)
 • refraktsiooni areng 

3. Laste nägemise uurimine

 • Uurimismeetodid
 • Lähinägemine
 • Kaugnägemine
 • Binokulaarne nägemine
 • Silmade liikumine
 • Fokuseerimine
 • Perifeerne teadlikkus 
 • Käsi-silm koordineerimine
 • Amblüoopia
 • Strabism
 • Peavalud ja silm
 • Akkomodatsiooni spasm
 • Pupillirefleksid
 • Hirschbergi test
 • Punase refleksi uurimine
 • Silmade väline vaatlus

4.  Oskab suhelda lapsevanemaga

 • Muutused laste nägemises?
 • Millal suunata laps silmaarsti juurde?
 • Millal suunata laps optometristi juurde?
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Osalemine loengutes vähemalt 80%
Osalemine praktikumides 100%
Teoreetiline test lävend 75%
Praktiliste ülesannete lahendamine
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loengud ja praktikumid toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auditooriumides ja optomeetria õppetooli õppelaboratooriumides.
Õppematerjalideks on õppejõudude poolt koostatud teoreetilised materjalid.
Iseseisva töö raames valmistavad kursusel osalejad lühikokkuvõtte oma töö erinevatest aspektidest ja esinevatest probleemidest ning hindavad õpitu baasil oma arengut.
Osalemise eeldus: Õe haridus, õena töötamise kogemus.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine teoreetilistes loengutes (mitte vähem kui 80%), praktikumidest osavõtt (100%). Kursus lõppeb teoreetilise testi (lävend 75%) ja praktilise ülesande lahendamisega.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: K. M. Saari. 2019. Oftalmoloogia. Tartu Ülikooli Kirjastus. Õppejõudude koostatud konspekt
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Cintia Räppo MSc , optometrist

Merle Väljari MSc, optometrist

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Cintia_Räppo/est
https://www.etis.ee/CV/Merle_Väljari/est
Õppekavarühm: Õendus ja ämmaemandus
Ajakava - Üldinfo
Toimumise aeg_x: 25.09.2020 09:00 - 25.09.2020 16:00
Koolitajad: Cintia Räppo (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Merle Väljari (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Maski kandmine on koolis kohustuslik. Kaasas peavad olema ka vahetusjalanõud.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse