Uued suunad õenduspraktikas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on täiendada ja kaasajastada õdede teadmisi ja oskusi kvaliteetse õendusabi osutamiseks.
Toimumise aeg: 23.09.2020 - 21.10.2020
Registreerimine avatud 03.07.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: 23.09 kell 10:00-17:45
Ainekava tutvustus.
Sissejuhatus kursussesse.
Õendusprotsess ja dokumenteerimine. NANDA taksonoomia olemus.
NANDA taksonoomia valdkonnad ja klasssid.

30.09 kell 10:00-17:45
Terviseseisundi hindamine ja õendusanamneesi võtmine.
Õendusdiagnooside sõnastamine NANDA I taksonoomia alusel.
Õendusloo dokumenteerimine (õendusplaani koostamine).
Situatsioonülesannete lahendamine.

07.10 kell 10:00-17:45
Ühekordne kateteriseerimine;
Püsikateetri paigaldamine;
Veeni punkteerimine;
Isikukatsevahendite kasutamine;
Norm sünnitus.

14.10 kell 10:00-17:45
Patsiendi/kliendikeskne õendusabi kvaliteet;
Eetilised dilemmad tervishoius;
Sedausandlus;
E-tervis ja tervishoiutehnoloogia.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab välja tuua õendusdiagnoose, kasutada NANDA klassifikatsioone;
 • teab õendusloo dokumenteerimise põhimõtteid lähtuvalt tõenduspõhisest õendusprotsessist;
 • teab a- ja antiseptika põhimõtteid ja oskab neid seostada õe tööga, teab vajalikke nakkustõrjemeetodeid haiglainfektsioonide ennetamisel tagamaks patsiendi/kliendi ja personali ohutut keskkonda;
 • oskab teostada kliinilise õenduse toiminguid simulatsiooni keskkonnas, tuginedes tõenduspõhisusele.
Sihtgrupid: Kõrghariduseta õed, kes soovivad oma oskusi kaasajastada ja töötavad haiglates ja hooldekodudes. Kõrgkool teeb koostööd õpperühma komplekteerimisel haiglate ja hooldekodudega.
Eesmärgid: Täiendada ja kaasajastada õdede teadmisi ja oskusi kvaliteetse õendusabi osutamiseks.
Sisukirjeldus:

Õendusprotsess, NANDA taksonoomia olemus, NANDA taksonoomia valdkonnad ja klassid, patsiendi terviseseisundi hindamine ja õendusanamneesi võtmine, õendusdiagnooside sõnastamine NANDA I taksonoomia alusel, õendusloo dokumenteerimine (õendusplaani koostamine).

Infektsioonikontrolli alane terminoloogia, a- ja antiseptika põhimõtted, nakkustõrjemeetodid haiglainfektsioonide ennetamisel.

Käsitletakseerinevaid kliinilisi õendustoiminguid - süstimine, veenipunktsioon, veenikanüüli paigaldamine, põiekateetri paigaldamine, nasogastraalsondi paigaldamine, elektrokardiogrammi teostamine.

Õpisündmuse teemad:
 1. Õendusprotsess ja dokumenteerimine, NANDA taksonoomia olemus.
 2. NANDA taksonoomia valdkonnad ja klassid.
 3. Patsiendi ohutus.
 4. Infektsioonikontrolli alane terminoloogia. A- ja antiseptika põhimõtted.
 5. Nakkustõrjemeetodid. Haiglainfektsioonide enneta.
 6. Terviseseisundi hindamine ja õendusanamneesi võtmine.
 7. Õendusdiagnooside sõnastamine NANDA I taksonoomia alusel.
 8. Õendusloo dokumenteerimine (õendusplaani koostamine). Situatsioonülesannete lahendamine
 9. Patsiendi/kliendikeskne õendusabi.
 10. Ühekordne kateteriseerimine naispatsiendile.
 11. Püsikateetri paigaldamine meespatsiendile.
 12. Veeni punkteerimine. Isikuvahendite kasutamine. Norm sünnitus.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum, simulatsiooniklassid
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja õpiväljundite omandamist situatsioonülesannete lahendamisel ja õppimappide esitluse käigus.
Osalemise eeldus: Töötamine tervishoiu valdkonnas.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös vähemalt 70% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Herdman, T. H., (2012). NANDA International. Õendusdiagnoosid: Definitsioonid ja klassifikatsioon 2015- 2017. Tartu: Elmatar. 2. Roper, N. (1999). Õenduse alused : elamise mudelil põhinev õendusmudel. Tartu : Elmatar.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Olesja Zeel, RN, MSc (Terviseteaduste magister)
Albina Sider, RN, Kliiniline õendus
Ivi Prits, RN, Kliiniline õendus
Jandra Ristikivi RN, MA, õenduse õppetooli õppejõud
Lily Parm, RN, MA, õenduse õppetooli õppejõud
Marina Kopti, RN, õppejõud-assistent;

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Albina_Sider/est
https://www.etis.ee/CV/Ivi_Prits/est
https://www.etis.ee/CV/Olesja_Zeel/est
https://www.etis.ee/CV/Jandra_Ristikivi/est
https://www.etis.ee/CV/Lily_Parm/est
https://www.etis.ee/CV/Marina_Kopti/est
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse