Matemaatika lühikursus kõrgkoolis õpinguid alustajale/ alustanule (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus toimub matemaatika valitud teemade kordamine. Kursus on 100% veebipõhine ning õppijale on tagatud kogu kursuse jooksul koolitajate e-tugi
Toimumise aeg: 14.08.2020 - 28.08.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 58 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 100 osalejat
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Oksana Labanova (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Marina Latõnina (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Elena Safiulina (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Sooritab tehteid harilike ja kümnendmurdudega ning arvu astmete ja juurtega
 • Sooritab protsentarvutusi
 • Lahendab lineaar- ja ruutvõrrandeid ning lihtsamaid võrratusi
 • Lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi
 • Tunneb arvu logaritmi mõistet
 • Tunneb trigonomeetriliste funktsioonide mõistet ja oskab neid kasutada täisnurkse kolmnurga lahendamisel
 • Leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud kõrgkooli sisseastujatele ja üliõpilastele, et hakkama saada matemaatika kursuste omandamisega kõrgkoolis
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on anda ettevalmistus õpingute jätkamiseks Tallinna Tehnikakõrgkoolis
Sisukirjeldus:

1.Tehted täisarvudega

2. Harilikud murrud. Kümnendmurrud

3. Protsentarvutus

4. Astmed. Juured

5 Arvu 10 astmed, arvu standardkuju, ühikute teisendamine

6. Korrutamise abivalemid. Üksliikmed, hulkliikmed

7. Lineaarvõrrand, ruutvõrrand, tundmatu          avaldamine

8. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

9. Lineaarvõrratu

10. Logaritmi mõiste

11. Trigonomeetrilised funktsioonid

12. Sirge võrrand

13. Planimeetria ja stereomeetria elemendid

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna Tehnikakõrgkooli Moodle
Hindamisviisid: Test (osaleja soovi korral)
Lõpetamise tingimused: Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistus tingimusel, et kõik Moodle enesetestid (lõpmata arv katsega) on sooritatud vähemalt 50% ulatuses ja auditoorne lõputest on sooritatud  vähemalt 20% ulatuses; vastasel juhul - tõend 
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Materjalid Moodle keskkonnas
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne

Tagasi kalendrisse