Metsamasina operaatori algõpe

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Metsanduslike algteadmistega inimesed, kes soovivad alustada tööd forvarderil või väikemetsamasinal. Soovitav on masinal töötamise kogemus, praktikaettevõtte olemasolu ja individuaalse õppimise võimekus.
Toimumise aeg: 05.08.2020 - 31.10.2020
Registreerimine avatud 29.06.2020
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (05.08.2020 10:00 - 05.08.2020 18:00)
  • 2. koolituspäev (06.08.2020 09:00 - 06.08.2020 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 100 akad. tundi
  • Auditoorne: 30 akad. tundi
  • Praktiline: 70 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 2 osalejat
Hind osalejale: 2500 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Toomas Kariste (Aakre Lasteaed-Algkool)
  • Tõnu Eller (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid: tunneb puuliike, nende kahjustusi ja puidu sortimente; hindab ümarmetsamaterjali kvaliteeti ja puude valikut erinevatel raietel; määrab rinnaspindala lihtrelaskoobiga; tunneb harvesteri ehitust ja hooldamist; kasutab ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid; töötab juhendamisel harvesteril. 
Sisukirjeldus:

Uuendus- ja harvendusraiete tööpõhimõtted.

Metsamasina seadistamine, tehnohooldus ja korrashoid.

Puuliigid. Enamlevinud kahjustused puudel. Puidu kvaliteedinõuded. Puidu sortimendid. Tüvede optimeerimine. Harvendusraie, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel. Rinnaspindala määramine lihtrelaskoobiga.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Esitlustehnikaga klassiruum; praktiline õpe simulaatoritel ja trenažööridel, praktiline õpe välitingimustes Luua metskonnas.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Metsanduslike algteadmistega inimesed, kes soovivad alustada tööd metsamasinal, soovitav on masinal töötamise kogemus.
Eelistatud on isikud, kellel on töökogemus raietöölisena.
Lõpetamise tingimused:

100% kontakttundides osalemine

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Toomas Kariste – Luua Metsanduskooli masinaoperaatorite instruktor-koolitaja, pikaajalise kogemusega masinaoperaator ja tehnik
Tõnu Eller – Luua Metsanduskooli vanemõpetaja
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.08.2020 10:00 - 05.08.2020 18:00
Koolitajad: Tõnu Eller (Luua Metsanduskool), Toomas Kariste (Aakre Lasteaed-Algkool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.08.2020 09:00 - 06.08.2020 17:00
Koolitajad: Tõnu Eller (Luua Metsanduskool), Toomas Kariste (Aakre Lasteaed-Algkool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse