Ekskavaatorijuhi kursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursusel osaleja saab kvalifikatsiooni, parandab ekskavaatorijuhi tööalaseid ja liiklusohutust tagavaid praktilisi oskusi ja kaasajastab või omandab ekskavaatorijuhi erialalisi seadusandlust puudutavaid teadmisi.
Toimumise aeg: 10.08.2020 - 19.08.2020
Kontaktpäev:
  • 1. päev (10.08.2020 09:00 - 10.08.2020 18:00)
  • 2. päev (11.08.2020 09:00 - 11.08.2020 18:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
  • Auditoorne: 18 akad. tundi
  • Praktiline: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 395 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursuse hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega, kohvipause.

Koolitajad:
  • Tiit Reino (Kehtna Kutsehariduskeskus)
  • Sven Aadla (Kehtna Kutsehariduskeskus)
  • Mati Männa (Kehtna Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: Kehtna Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Külli Bachfeldt, koolitus@kehtna.edu.ee, tel: 5160541
Toimumise koht
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Praktilise töö osa on 12 tundi, individuaalse graafiku alusel koolitajaga kokkuleppel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
-juhib ekskavaatorit erinevatel pindadel;
-paigaldab ekskavaatori treilerile ja sõidab sealt maha;
-tunneb erinevaid töödeldavaid pindasid ja nende omadusi, seadistab ekskavaatori erinevate tööülesannete täitmiseks (kaevekopp, planeerkopp, piik);
-oskab iseseisvalt rakendada ekskavaatoriga töötamise erinevaid oskusi, kaevab, purustab ja planeerib pinnast ekskavaatoriga, kasutades kaugjuhtimisseadmeid;
-suudab rakendada ekskavaatori 3D-süsteemi;
-hooldab ekskavaatorit juhi pädevuse piires.

Sihtgrupid: Erialase hariduseta täiskasvanu, kes vajab ekskavaatorijuhi ametikoolitust oma igapäevatöös ja kes soovib oma kvalifikatsiooni tõsta.
Sisukirjeldus:

 Pakume võimalust ja kutsume tööle asuvaid ja töötavaid ekskavaatorijuhte läbima kursust ja saama kvalifikatsiooni omavat tunnistust, kellel seda veel ei ole. Täna veel riikliku regulatsiooni keskavaatorijuhi kutse andmiseks/töötamiseks ei ole aga hea tava ja paljudel hangetel osalemisel oodatakse ka ekskavaatorijuhil kutsetunnistuse olemasolu.

Õpisündmuse teemad:

Kursuse teooria osas on teemadeks:

ekskavaatoriehitus, käsitlemine, hooldus, 

töö-ja keskkonnaohutus, 

hüdraulika ja pneumaatika, 

ekskavaatori kaugjuhtimissüsteemid

töödeldavad materjalid

ekskavaatorijuhi liiklusalased lisanõuded


Praktilises osas praktiseeritakse:

laadimist

pinnase planeerimist

kraavi kaevamist

teileri peale -ja mahasõitu

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnika õppehoone teooriaklassides (pneumaatika ja hüdraulika laborid), mis on varustatud kaasaegsete õppevahenditega. Praktiline õpe leiab aset kooli ekskavaatoriga kooli harjutusplatsil.
Osalemise eeldus: Omab vähemalt 1 kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamiseks on vaja:

sooritada valikvastustega lõputest vähemalt 90% ulatuses;

sooritada praktiline töö;

läbida vähemalt 70% õppekavast.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tiit Reino
Tallinna Polütehniline Instituut insener – ökonomist 1975
Tallinna Tehnikaülikooli tehnikavaldkonna kutseõpetaja 2005
Pikaaegne noorte ja täiskasvanute koolitamiskogemus
TTKK mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus ÕT 003850

Mati Männa
Tallinna Tööstushariduskeskus 2003 autoremondilukksepp- elektrik
Täiskasvanud koolitaja, alates 2016
Kogenud praktik
Kehtna Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja aastast 2017

Sven Aadla
Kutseõpetaja III, EKR tase 5
Kehtna Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, koolitaja
Märksõnad: ekskavaator, juht, ekskavaarori juht
1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.08.2020 09:00 - 10.08.2020 18:00
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.08.2020 09:00 - 11.08.2020 18:00
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse