Koolimatemaatika tasanduskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Oluliste põhikooli ja gümnaasiumiastme matemaatika teemade kordamine
Toimumise aeg: 24.08.2020 - 28.08.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (24.08.2020 16:30 - 24.08.2020 19:00)
 • 2. koolituspäev (25.08.2020 16:30 - 25.08.2020 19:00)
 • 3. koolituspäev (26.08.2020 16:30 - 26.08.2020 19:00)
 • 4. koolituspäev (27.08.2020 16:30 - 27.08.2020 19:00)
 • 5. koolituspäev (28.08.2020 16:30 - 28.08.2020 19:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 17 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 135 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • negatiivse astendajaga astme mõistet; teha tehteid negatiivsete arvudega;
 • sooritada tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased murrulise astendajaga astmeteks;
 • negatiivse astendajaga astme mõistet;
 • korrutamise abivalemeid;
 • lahendada ühe tundmatuga lineaar-, ruutvõrrandeid ning nendeks taanduvaid võrrandeid;
 • lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandite ja lihtsamate ruutvõrrandite süsteeme;
 • lahendada lineaar-, ruutvõrratusi
Sihtgrupid: TTK-sse astunud kaugõppe või päevaõppe tudengid. Kutseõppeasutuse ja gümnaasiumi aastaid tagasi lõpetanud õppijad.
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on anda ettevalmistus õppimiseks rakenduskõrgkoolis.
Sisukirjeldus:
 • Tehted negatiivsete arvudega.
 • Naturaalarvulise astendajaga aste. Täisarvulise astendajaga aste, ratsionaalarvuline astendaja.
 • Arvu n-es juur. Tehted astmete ja võrdsete juurijatega juurtega.
 • Arvutamise abivalemid: (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2(a + b)(a – b) = a2 – b2
 • Hulkliikmete korrutamine ja jagamine.
 • Lineaarvõrrand. Ruutvõrrand.
 • Ruutkolmliikme lahutamine tegureiks.
 • Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemid (liitmis-ja asendusvõte).
 • Ühe tundmatuga lineaarvõrratus, ruutvõrratus.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Test
Lõpetamise tingimused:

Testi lahendamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: kombineeritud õppematerjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: erialane magistrikraad, MSc
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Märksõnad: matemaatika kursus
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.08.2020 16:30 - 24.08.2020 19:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.08.2020 16:30 - 25.08.2020 19:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.08.2020 16:30 - 26.08.2020 19:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.08.2020 16:30 - 27.08.2020 19:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2020 16:30 - 28.08.2020 19:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse