Tõstukijuht

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Laotöötajad
Toimumise aeg: 06.04.2020 - 26.06.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 28 akad. tundi
  • Praktiline: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Ranert Lindt (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • eristab erinevaid tõstukuid ja  nende kasutusala;
  • tunneb erinevate tõstukite üldehitust ja  igapäevase hoolduse põhimõõteid;
  • juhib, pargib ja tangib/laadib tõstukit ohutult, teostades laotöötoiminguid erinevates situatsioonides;
  • teostab tõstukigalaotöötoiminguid järgides tööde järjestamise põhimõtteid ja tööohutusreegleid.
Sisukirjeldus:

Auditoorne

1. Eristab tõstukeid ja selgitab nende kasutusvaldkondi.

2. Visualiseerib ja selgitab tõstukite ehitust ning juhtimisseadmeid.

3. Hindab ja põhjendab ohtlikke olukordi tõstukiga töötamisel

4. Kirjeldab arusaadavalt töö käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi

5. Annab hinnangu oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis

Praktiline

1. Hindab tõstuki tehnilist seisundit ja viib läbi igapäevase hoolduse vastavalt tööülesandele

2. Juhib tõstukit vastavalt tööülesandele ohutult, järgides loogilist tööde järjekorda

3. Järgib töö ülesandeid täites töö- ja tuleohutuse nõudeid

Õppekeskkonna kirjeldus: Valgamaa Kutseõppekeskuse laolabor

Iseseisev töö

1.Annab hinnangu oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis

Õppematerjalide loend:

https://e-ope.khk.ee/oo/tostukite_liigid_ja_ehitus/index.html 

https://drive.google.com/drive/folders/1aaF2HaMA76iranu4qQqkLJiCbLtyfuNM?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1iaI-qW0vDynbnNCr7h1AsqbSVmrfyGs4?usp=sharing

Õppevorm: auditoorne
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Tagasi kalendrisse