Meediakarussell ja õppevideo loomine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Mina-bränd reaalsuses. Sotsiaalmeedia. Mina-bränd sotsiaalmeedias. Valeuudis. Meedia-allikate analüüs
Toimumise aeg: 18.08.2020 - 19.08.2020
Registreerimine avatud 18.06.2020
Registreerimine suletud alates 18.08.2020
Kontaktpäev:
 • 1.kontaktpäev (18.08.2020 10:00 - 18.08.2020 16:45)
 • 2.kontaktpäev (19.08.2020 10:00 - 19.08.2020 16:45)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Katrin Sigijane (Tallinna Ülikool)
  MSc digitaalsed õpimängud, BA audiovisuaalne kunst, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
 • Maria Mang (Tallinna Ülikool)
  BA filmikunsti eriala, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Kaia Ljaš, kaia.ljash@tlu.ee, tel: 3726199908
Õpisündmuse veebilink: https://www.tlu.ee/bfm/opetajatele-meediakarussell-ja-oppevideo-loomine
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

 • Oskab õpilaste mobiiltelefone õppetöösse kaasates püstitada õpilastele loovaid, mängulisi ülesandeid;
 • On teadlik tänapäeva meedia toimimisest, võimalustest ja ohtudest. Teadvustab küberkiusamise problemaatikat.
 • Tajub tänapäeva meediasüsteemi ja eri rolle; omandab teadmised erinevate meediatekstide funktsioonidest ja ülesehitusest.
 • Oskab luua ise õppevideoid ja suunata õpilasi nende loomisel. 
Sihtgrupid: Põhikooli (1.-9. klass) ja koolieelse lasteasutuse õpetajad, Gümnaasiumiõpetajad, Kutseõpetajad, Koolieelse lasteasutuse õpetajad, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Klassiõpetaja, Õpetaja (põhiharidus), Algklasside õpetaja.
Üldharidus- ja kutsekoolide, lasteaedade õpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on tõsta õpetajate teadlikkust tänapäeva meedia toimimisest ja pakkuda õpetajatele võtteid elavdamaks õppeprotsesse klassiruumis. Koolitusel omandatakse oskused õppevideote loomiseks ja tutvustatakse, kuidas suuta eristada faktipõhist infot muudel eesmärkidel loodud infost, samuti kuidas varakult märgata veebikiusamist.
Sisukirjeldus:

Meediapädevuses käsitleme kolme suunda:

a) Kriitiline sisu tarbimine. Faktipõhise uudise, satiiri, reklaami ja arvamuse erinevus.  Valeuudis. Huvigrupid. Analüütilise mõtlemise arendamine. 

b) Mina kui sisu looja. Mõtestatud sõnumi vormistaja (sõnumi väärtus, esteetika, audiovisuaalne vormistus, stiil jne)

c) Turvalisus, ohutus veebis. Kuidas postitatu (mina, sõbrad, vanemad jne) võivad mõjutada lapse tulevikku. 

Kõikide teemade käsitlemisel õpime, kuidas neid teemasid võiks õpilastega käsitleda.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tänapäevane õpikeskkond
Osalemise eeldus: Kuulumine sihtrühma
Dokumendi tüüp: Tõend
1.kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.08.2020 10:00 - 18.08.2020 16:45
Koolitajad: Maria Mang (Tallinna Ülikool), Katrin Sigijane (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2.kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.08.2020 10:00 - 19.08.2020 16:45
Koolitajad: Maria Mang (Tallinna Ülikool), Katrin Sigijane (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse